Advertisment اتوبوس‌های پایتخت نفتی اروپا هیدروژنی می‌شود | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

اتوبوس‌های پایتخت نفتی اروپا هیدروژنی می‌شود

زمانی بسیاری ابردین اسکاتلند را پایتخت نفت اروپا قلمداد می‌کردند. اما با گذشت زمان این موضوع درحال تغییر است.
احسان صابونیها
با کشف مخازن متعدد نفت و گاز دردریای شمال، بسیاری، ابردین اسکاتلند را پایتخت نفت اروپا قلمداد می کردند. اما با گذشت زمان این موضوع درحال تغییر است.به گزارش انرژی امروز به نقل از CNBC، این شهر نفتی اسکاتلند بزرگترین ناوگان حمل و نقل هیدروژنی در کل اروپا را از آن خود کرده است. سرمایه گذاری های ۲۵ میلیونی اخیر این شهر در زمینه توسعه اتوبوس های هیدروژنی نیز نشان دهنده اهمیت این موضوع در میان سیاست های انرژی در کشور اسکاتلند است.شهردار شهر «Aberdeen» دراین باره افزود:« ما به این فناوری بسیاز نیازمند بودیم، مثل دیگر شهرهای مدرن، ما نیز با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنیم.»به گفته وزارت انرژی آمریکا، وسایل نقلیه عمومی پیل سوختی و برقی بسیار کارامدتر از وسایل نقلیه سابق احتراق درونی هستند و می توانند در محدوده حرکتی ۳۰۰ مایل حرکت کنند.به گفته عوامل توسعه اتوبوس های هیدروژنی در اسکاتلند، این اتوبوس ها قادرند ۴۰ کیلوگرم هیدروژن در خود ذخیره و تا ۲۶۰ مایل نیز در سطح شهر حرکت کنند. این وسایل نقلیه بسیار کم صدا هستند و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی تولید نمی کنند. 

اتوبوس‌های پایتخت نفتی اروپا هیدروژنی می‌شود

زمانی بسیاری ابردین اسکاتلند را پایتخت نفت اروپا قلمداد می‌کردند. اما با گذشت زمان این موضوع درحال تغییر است.
اخبار فناوری انرژی

با کشف مخازن متعدد نفت و گاز دردریای شمال، بسیاری، ابردین اسکاتلند را پایتخت نفت اروپا قلمداد می کردند. اما با گذشت زمان این موضوع درحال تغییر است.

به گزارش انرژی امروز به نقل از CNBC، این شهر نفتی اسکاتلند بزرگترین ناوگان حمل و نقل هیدروژنی در کل اروپا را از آن خود کرده است. سرمایه گذاری های ۲۵ میلیونی اخیر این شهر در زمینه توسعه اتوبوس های هیدروژنی نیز نشان دهنده اهمیت این موضوع در میان سیاست های انرژی در کشور اسکاتلند است.

شهردار شهر «Aberdeen» دراین باره افزود:« ما به این فناوری بسیاز نیازمند بودیم، مثل دیگر شهرهای مدرن، ما نیز با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنیم.»

به گفته وزارت انرژی آمریکا، وسایل نقلیه عمومی پیل سوختی و برقی بسیار کارامدتر از وسایل نقلیه سابق احتراق درونی هستند و می توانند در محدوده حرکتی ۳۰۰ مایل حرکت کنند.

به گفته عوامل توسعه اتوبوس های هیدروژنی در اسکاتلند، این اتوبوس ها قادرند ۴۰ کیلوگرم هیدروژن در خود ذخیره و تا ۲۶۰ مایل نیز در سطح شهر حرکت کنند. این وسایل نقلیه بسیار کم صدا هستند و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی تولید نمی کنند. 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹