Advertisment کشورها و شرکت‌های برتر «تحقیق و توسعه» در جهان | تازه‌های انرژی ایران
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کشورها و شرکت‌های برتر «تحقیق و توسعه» در جهان

«انرژی امروز» در گزارشی تصویری و آماری، کشورها و شرکت‌های پیشتاز در زمینه «تحقیق و توسعه» را مورد بررسی قرار داده است.
احسان صابونیها
برای توسعه تکتولوژی و کشف ایده ها و روش های نوین توجه به «تحقیق و توسعه» امری ضروریست؛ دو فاکتور گردش پول و فراهم آوردن استعداد و تجهیزات نیز نقشی پررنگ در این زمینه دارد. «انرژی امروز» در گزارشی تصویری و آماری، کشورها و شرکت های پیشتاز در زمینه «تحقیق و توسعه» را مورد بررسی قرار داده است.به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، در عصر کنونی شاید همه به دنبال راهی برای پیشگام بودن و داشتن سهمی در توسعه تکنولوژی باشند، اما رسیدن به نقطه سودآوری از نگاه پیشتازانه و اختراعات و محصولات نوین نیازمند گردآوری و تزریق سرمایه های ذهنی و مالی است.برای بسیاری از شرکت های مطرح در دنیا، چاره دیگری جز خرید امتیاز استارتاپ های موفق با وجود هزینه های سرسام آور، باقی نمانده است. البته این حرکت به تنهایی کافی نیست و برای بسیاری از شرکت های بزرگ تکنولوژی، خودروسازی و حتی شرکت های حوزه انرژی، توجه به فناوری و تکنولوژی باید در روح و فرهنگ شرکت از تصمیمات هیئت مدیره تا سیاست های جذب نیروی آن نهفته باشد.توسعه فناوری و تکنولوژی در زمینه های مختلف به توسعه فعالیت های «تحقیق و توسعه» یا «R&D» باز می گردد. از این رو می توان توان و قدرت شرکت ها و کشورها در زمینه توسعه تکنولوژی را در دو قالب هزینه های صرف شده و میزان درصد اختصاص یافته از تولید ناخالص داخلی هر کشور در زمینه تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی که صرف هزینه برای عملیات توسعه و تحقیق به تنهایی ارزشی ندارد، برای رسیدن به ارزش افزوده تولید شده از این عملیات بررسی میزان تولید ناخالص داخلی ناشی از عملیات توسعه و تحقیق امری ضروری است.در نموداری که Visual Capitalist از برترین کشورهای «تحقیق و توسعه» ارائه داده است، ۱۸ شرکت عضو G20 مورد بررسی قرار گرفته است. کشور های عضو G20 کشورهایی هستند که ۹۲ درصد هزینه های تحقیق و توسعه و ۹۴ درصد تمامی ابداعات و اختراعات نوین به این کشورها اختصاص یافته است.
«انرژی امروز» در گزارشی تصویری/آماری بررسی می‌کند؛

کشورها و شرکت‌های برتر «تحقیق و توسعه» در جهان

«انرژی امروز» در گزارشی تصویری و آماری، کشورها و شرکت‌های پیشتاز در زمینه «تحقیق و توسعه» را مورد بررسی قرار داده است.

احسان صابونیها

احسان صابونیها

خبرنگار دانش و فناوری انرژی امروز

برای توسعه تکتولوژی و کشف ایده ها و روش های نوین توجه به «تحقیق و توسعه» امری ضروریست؛ دو فاکتور گردش پول و فراهم آوردن استعداد و تجهیزات نیز نقشی پررنگ در این زمینه دارد. «انرژی امروز» در گزارشی تصویری و آماری، کشورها و شرکت های پیشتاز در زمینه «تحقیق و توسعه» را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، در عصر کنونی شاید همه به دنبال راهی برای پیشگام بودن و داشتن سهمی در توسعه تکنولوژی باشند، اما رسیدن به نقطه سودآوری از نگاه پیشتازانه و اختراعات و محصولات نوین نیازمند گردآوری و تزریق سرمایه های ذهنی و مالی است.

برای بسیاری از شرکت های مطرح در دنیا، چاره دیگری جز خرید امتیاز استارتاپ های موفق با وجود هزینه های سرسام آور، باقی نمانده است. البته این حرکت به تنهایی کافی نیست و برای بسیاری از شرکت های بزرگ تکنولوژی، خودروسازی و حتی شرکت های حوزه انرژی، توجه به فناوری و تکنولوژی باید در روح و فرهنگ شرکت از تصمیمات هیئت مدیره تا سیاست های جذب نیروی آن نهفته باشد.

توسعه فناوری و تکنولوژی در زمینه های مختلف به توسعه فعالیت های «تحقیق و توسعه» یا «R&D» باز می گردد. از این رو می توان توان و قدرت شرکت ها و کشورها در زمینه توسعه تکنولوژی را در دو قالب هزینه های صرف شده و میزان درصد اختصاص یافته از تولید ناخالص داخلی هر کشور در زمینه تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی که صرف هزینه برای عملیات توسعه و تحقیق به تنهایی ارزشی ندارد، برای رسیدن به ارزش افزوده تولید شده از این عملیات بررسی میزان تولید ناخالص داخلی ناشی از عملیات توسعه و تحقیق امری ضروری است.

در نموداری که Visual Capitalist از برترین کشورهای «تحقیق و توسعه» ارائه داده است، ۱۸ شرکت عضو G20 مورد بررسی قرار گرفته است. کشور های عضو G20 کشورهایی هستند که ۹۲ درصد هزینه های تحقیق و توسعه و ۹۴ درصد تمامی ابداعات و اختراعات نوین به این کشورها اختصاص یافته است.

همان طور که از شکل بالا مشخص است، کشور کره جنوبی با داشتن ۴.۲۳ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی خود از «تحقیق و توسعه»رتبه نخست سودآور ترین کشورها در زمینه توآوری و توسعه تکنولوژی را دارد. ژاپن و آلمان با ۳.۲۹ و ۲.۹۳ در رتبه های بعدی فرار دارند. از منظر تخصیص هزینه در عملیات تحقیق و توسعه اما کشور ایالات متحده با تخصیص ۴۶۳ میلیارد دلار به شرکت ها و عوامل نوآور، سهم نخست را دارد. کشور چین و اتحادیه اروپا با ۳۷۷ و ۳۴۶ میلیارد دلار در رتبه های بعدی کشورهایی قرار دارند که برای توسعه تکنولوژی و فناوری اهمیت ویژه ای قائلند.

پس از بررسی هزینه های اختصاص یافته به موضوعات تکنولوژی و تحقیق و توسعه در سطح شرکت های بزرگ، شرکت آمازون با تخصیص ۱۷.۴ میلیارد دلار رتبه نخست قرار می گیرد. شرکت خودروسازی فولوکس واگن با ۱۵.۱ میلیارد و شرکت آلفابت (گوگل و تمام شرکت های زیرشاخه آن) در رتبه های بعدی قرار دارند

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹