Advertisment سنجش هوشمند عملیات شکاف‌زنی هیدرولیکی | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

سنجش هوشمند عملیات شکاف‌زنی هیدرولیکی

شرکت MicroSeismic اخیرا موفق به ارائه سیستمی شده که می‌تواند عملیات شکاف‌زنی را مدل کرده و میزان نفت تولیدی از آن را پیش‌بینی کند.
احسان صابونیها
شرکت «MicroSeismic» مخترع و توسعه دهنده بزرگتری سامانه نظارت از طریق میکرو-لرزه نگاری های سطحی، اخیرا موفق به ارائه سیستمی شده است که می تواند بر اساس میکرو-لرزه نگاری های انجام شده، عملیات شکاف زنی را مدل کرده و میزان نفت تولیدی از آن را پیشبینی کند.                 به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، این فناوری به طور دقیق نشان می دهد که با توجه به خصوصیات سازند و نحوه انجام عملیات شکاف زنی، چه میزان بازدهی و تولید نفت افزایش می یابد. این موضوع دید گسترده تری از چشم انداز عملیات شکاف زنی در اختیار کارفرمایان قرار می دهد.به دلیل اینکه داده های دریافتی این سیستم لحظه به لحظه آپدیت می شود، می توان تغییرات تنش های موجود در سازند را در هر لحظه مشخص کرد. با توجه به داشتن تغییرات لحظه ای تنش های موجود در سازند و میزان نیروی اعمالی پمپ ها بر سیال تزریقی، به طور دقیق زمان و مدل شکستن سازند در عملیات شکاف زنی هیدرولیکی مشخص می شود. به طور خلاصه ترکیب داده های میکرو-لرزه نگاری و داده های پمپ تزریق سیال عملیات شکافزنی، می توان:مدلی لحظه به لحظه از شکاف به وجود آمده ایجاد کرده و به طبع آن ابعاد و جهتگیری شکاف را بدست آورد.تغییرات به وجود آمده در تراوایی سازند تحریک شده به همراه شدت شکاف را در هر لحظه تعیین کرد و به طبع آن میزان حجم مخزن حاوی نفت را تخمین زد.تغییرات تنش های به وجود آمده در ابعاد مختلف سازند را در هر لحظه ثبت و بررسی کرد.نظارت در لحظه به وسیله میکرو-لرزه نگارها علاوه بر بهبود عملکرد نظارت بر عملیات تحریک چاه، باعث بهبود تصمیم گیری و افزایش سودآوری و بازدهی نفت شده اند. پیش از توسعه این فناوری، تنها موقعیت شکاف در چاه قبل از پایان عملیات شکاف زنی معلوم بود؛ حال آنکه با بهره گیری از این فناوری، جهت گیری و سایز شکاف به همراه میزان حجم تولید مازاد و حجم پروپانت مورد نیاز برای باز نگاه داشتن شکاف نیز قبل از عملیات تعیین می گردد.

سنجش هوشمند عملیات شکاف‌زنی هیدرولیکی

شرکت MicroSeismic اخیرا موفق به ارائه سیستمی شده که می‌تواند عملیات شکاف‌زنی را مدل کرده و میزان نفت تولیدی از آن را پیش‌بینی کند.
اخبار فناوری انرژی

شرکت «MicroSeismic» مخترع و توسعه دهنده بزرگتری سامانه نظارت از طریق میکرو-لرزه نگاری های سطحی، اخیرا موفق به ارائه سیستمی شده است که می تواند بر اساس میکرو-لرزه نگاری های انجام شده، عملیات شکاف زنی را مدل کرده و میزان نفت تولیدی از آن را پیشبینی کند.                 

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، این فناوری به طور دقیق نشان می دهد که با توجه به خصوصیات سازند و نحوه انجام عملیات شکاف زنی، چه میزان بازدهی و تولید نفت افزایش می یابد. این موضوع دید گسترده تری از چشم انداز عملیات شکاف زنی در اختیار کارفرمایان قرار می دهد.

به دلیل اینکه داده های دریافتی این سیستم لحظه به لحظه آپدیت می شود، می توان تغییرات تنش های موجود در سازند را در هر لحظه مشخص کرد. با توجه به داشتن تغییرات لحظه ای تنش های موجود در سازند و میزان نیروی اعمالی پمپ ها بر سیال تزریقی، به طور دقیق زمان و مدل شکستن سازند در عملیات شکاف زنی هیدرولیکی مشخص می شود. به طور خلاصه ترکیب داده های میکرو-لرزه نگاری و داده های پمپ تزریق سیال عملیات شکافزنی، می توان:

  1. مدلی لحظه به لحظه از شکاف به وجود آمده ایجاد کرده و به طبع آن ابعاد و جهتگیری شکاف را بدست آورد.
  2. تغییرات به وجود آمده در تراوایی سازند تحریک شده به همراه شدت شکاف را در هر لحظه تعیین کرد و به طبع آن میزان حجم مخزن حاوی نفت را تخمین زد.
  3. تغییرات تنش های به وجود آمده در ابعاد مختلف سازند را در هر لحظه ثبت و بررسی کرد.

نظارت در لحظه به وسیله میکرو-لرزه نگارها علاوه بر بهبود عملکرد نظارت بر عملیات تحریک چاه، باعث بهبود تصمیم گیری و افزایش سودآوری و بازدهی نفت شده اند. پیش از توسعه این فناوری، تنها موقعیت شکاف در چاه قبل از پایان عملیات شکاف زنی معلوم بود؛ حال آنکه با بهره گیری از این فناوری، جهت گیری و سایز شکاف به همراه میزان حجم تولید مازاد و حجم پروپانت مورد نیاز برای باز نگاه داشتن شکاف نیز قبل از عملیات تعیین می گردد.

کد خبر: 
۱۵۰۲۱
منبع خبر: 

دسته‌بندی‌ها

جغرافیایی: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹