Advertisment تولید انبوه نانولوله کربنی از گازهای پسماند | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تولید انبوه نانولوله کربنی از گازهای پسماند

بنیاد ملی علوم آمریکا بودجه‌ای ۳۰۰ هزار دلاری به یک تیم تحقیقاتی برای ارائه روش تولید انبوه نانولوله ‌کربنی از گازهای خروجی صنایع اختصاص داده است.
احسان صابونیها
بنیاد ملی علوم آمریکا بودجه‌ای ۳۰۰ هزار دلاری به یک تیم تحقیقاتی برای ارائه روش تولید انبوه نانولوله ‌کربنی از گازهای خروجی صنایع اختصاص داده است.به گزارش انرژی امروز،  قرار است در مدت سه سال این پروژه انجام شود. پلاسیدوس آماما، استادیار دانشگاه ایالتی کانساس، و همکارش تیم تیلور موفق به دریافت حمایت مالی از بنیاد ملی علوم شدند. این حمایت مالی قرار است برای یافتن راهکاری به‌منظور تولید انبوه نانولوله‌های کربنی از گازهای خروجی صنعت به‌کار گرفته شود.با پیشرفت‌های دو دهه گذشته در بخش تولید انبوه نانولوله‌های کربنی با استفاده از روش CVD، هنوز چالش‌های کلیدی در این مسیر وجود دارد که از این چالش‌ها می‌توان به بازده پایین محصول، دانسیته هسته‌زایی کم نانولوله‌ها، هزینه بالا و تفاوت خواص محصول تولید شده اشاره کرد.محققان این پروژه قرار است از این بودجه برای توسعه روشی موسوم به سنتز فیشر تروپش استفاده کنند که در آن از گازهای خروجی صنایع برای تولید نانولوله ‌کربنی استفاده خواهد شد. با این روش ارزان می‌توان در مقیاس صنعتی نانولوله‌ کربنی تولید کرد. از سویی نیز این روش به‌صورت مستمر بوده و به محصولی با کیفیت بالا منجر خواهد شد.روش CVD اغلب با پیچید‌گی‌هایی روبرو بوده و به سختی می‌توان آن را بهینه‌سازی کرد. در این پروژه محققان به بررسی این فرآیند می‌پردازند تا آن را به‌گونه‌ای بهینه‌سازی کنند که رشد آرایه‌های نانولوله‌ کربنی به‌صورت کنترل شده صورت گیرد.آماما می‌گوید: «نتایج ما کمک می‌کند تا بتوانیم به تقاضای رو به ‌افزایش جهانی پاسخ دهیم. این پروژه منجر به ارائه روشی می‌شود که خروجی گازهای صنایع نفت و گاز را به حداقل می‌رساند و از آلودگی محیط زیست می‌کاهد.»این گروه تحقیقاتی پیش از این موفق به‌ دریافت حمایت مالی برای پروژه تولید پوشش حاوی نانولوله‌ کربنی و TiO2 برای تصفیه هوا شده ‌بودند. این پروژه نیز به تولید انبوه نانولوله‌ کربنی از گازهای صنعتی می‌انجامد که نانولوله‌ کربنی تولید شده برای ساخت این پوشش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تولید انبوه نانولوله کربنی از گازهای پسماند

بنیاد ملی علوم آمریکا بودجه‌ای ۳۰۰ هزار دلاری به یک تیم تحقیقاتی برای ارائه روش تولید انبوه نانولوله ‌کربنی از گازهای خروجی صنایع اختصاص داده است.
اخبار فناوری انرژی

بنیاد ملی علوم آمریکا بودجه‌ای ۳۰۰ هزار دلاری به یک تیم تحقیقاتی برای ارائه روش تولید انبوه نانولوله ‌کربنی از گازهای خروجی صنایع اختصاص داده است.

به گزارش انرژی امروز،  قرار است در مدت سه سال این پروژه انجام شود. پلاسیدوس آماما، استادیار دانشگاه ایالتی کانساس، و همکارش تیم تیلور موفق به دریافت حمایت مالی از بنیاد ملی علوم شدند. این حمایت مالی قرار است برای یافتن راهکاری به‌منظور تولید انبوه نانولوله‌های کربنی از گازهای خروجی صنعت به‌کار گرفته شود.

با پیشرفت‌های دو دهه گذشته در بخش تولید انبوه نانولوله‌های کربنی با استفاده از روش CVD، هنوز چالش‌های کلیدی در این مسیر وجود دارد که از این چالش‌ها می‌توان به بازده پایین محصول، دانسیته هسته‌زایی کم نانولوله‌ها، هزینه بالا و تفاوت خواص محصول تولید شده اشاره کرد.

محققان این پروژه قرار است از این بودجه برای توسعه روشی موسوم به سنتز فیشر تروپش استفاده کنند که در آن از گازهای خروجی صنایع برای تولید نانولوله ‌کربنی استفاده خواهد شد. با این روش ارزان می‌توان در مقیاس صنعتی نانولوله‌ کربنی تولید کرد. از سویی نیز این روش به‌صورت مستمر بوده و به محصولی با کیفیت بالا منجر خواهد شد.

روش CVD اغلب با پیچید‌گی‌هایی روبرو بوده و به سختی می‌توان آن را بهینه‌سازی کرد. در این پروژه محققان به بررسی این فرآیند می‌پردازند تا آن را به‌گونه‌ای بهینه‌سازی کنند که رشد آرایه‌های نانولوله‌ کربنی به‌صورت کنترل شده صورت گیرد.

آماما می‌گوید: «نتایج ما کمک می‌کند تا بتوانیم به تقاضای رو به ‌افزایش جهانی پاسخ دهیم. این پروژه منجر به ارائه روشی می‌شود که خروجی گازهای صنایع نفت و گاز را به حداقل می‌رساند و از آلودگی محیط زیست می‌کاهد.»

این گروه تحقیقاتی پیش از این موفق به‌ دریافت حمایت مالی برای پروژه تولید پوشش حاوی نانولوله‌ کربنی و TiO2 برای تصفیه هوا شده ‌بودند. این پروژه نیز به تولید انبوه نانولوله‌ کربنی از گازهای صنعتی می‌انجامد که نانولوله‌ کربنی تولید شده برای ساخت این پوشش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹