Advertisment راهکار تازه محققان برای کاهش آلایندگی موتورهای درون‌سوز | تازه‌های انرژی ایران
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

راهکار تازه محققان برای کاهش آلایندگی موتورهای درون‌سوز

در هنگام استارت زدن ماشین و در مدتی که موتور ماشین درحال گرم شدن است، بیشترین میزان ریزذرات آلاینده و دیگر گازهای سمی به هوا منتقل می شود. اخیرا محققان راهکاری تازه برای کاهش آلایندگی ماشین در این بازه زمانی ارائه کردند.
احسان صابونیها
در هنگام استارت زدن ماشین و در مدتی که موتور ماشین درحال گرم شدن است، بیشترین میزان ریزذرات آلاینده و دیگر گازهای سمی به هوا منتقل می شود. اخیرا محققان راهکاری تازه برای کاهش آلایندگی ماشین در این بازه زمانی ارائه کردند.به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، این پدیده به علت پایین آمدن راندمان مبدل کاتالیستی ماشین است در هنگام استارت زدن ماشین و در زمانی که موتور ماشین سرد است، اتفاق می افتد. این مبدل که وظیفه جلوگیری از انتشار گازهای آلاینده و ذرات سمی به هوا را دارد، در دماهای پایین عملکرد مناسب خودرا از دست می دهد.محققان بر این باورند ۹۰ درصد آلودگی تولید شده از ماشین ها در که در ۵۰۰۰ متر اول حرکت ماشین و در زمانی که موتور در حال گرم شدن است، اتفاق می افتد. آلایندگی ماشین ها در ۵۰۰۰ کیلومتر بعدی حرکت به مراتب پایین تر می آید مبدل های کاتالیستی از گذشته تا کنون پیشرفت های چشمگیری داشته اند زیرا نقش تعیین کننده ای در کاهش آلودگی هوا بازی می کنند.اخیرا تیم تحقیقاتی شرکت «Empa Automotive» موفق به توسعه مبدل مایکرویوی نوینی شده است که گرمای لازم خود را به جای اینکه از موتور ماشین دریافت کند، توسط یک فرستنده مایکروویوی تامین می کند. این فرستنده قادر است دمای لازم برای رسیدن به بازدهی مناسب مبدل را در کمتر از ۲۰ ثانیه فراهم کند. انرژی لازم به منظور ایجاد موج های مایکروویوی توسط باتری ماشین تامین می شود.دیو اگنشیلر، رئیس تیم تحقیقاتی «Empa Automotive» درباره این تکنولوژی می گوید: «یک تا ۲ کیلووات انرژی به سادگی از باتری ماشین و در بازه زمانی کوتاه ۱۰ تا ۲۰ ثانیه قابل دریافت است. این میزان انرژی برای تولید گرمای مناسب مبدل کافیست. با استفاده از این تکنولوژی، معضل آلایندگی ماشین ها در هنگام استارت زدن ماشین به زودی به تاریخ خواهد پیوست.»

راهکار تازه محققان برای کاهش آلایندگی موتورهای درون‌سوز

در هنگام استارت زدن ماشین و در مدتی که موتور ماشین درحال گرم شدن است، بیشترین میزان ریزذرات آلاینده و دیگر گازهای سمی به هوا منتقل می شود. اخیرا محققان راهکاری تازه برای کاهش آلایندگی ماشین در این بازه زمانی ارائه کردند.
اخبار فناوری انرژی

در هنگام استارت زدن ماشین و در مدتی که موتور ماشین درحال گرم شدن است، بیشترین میزان ریزذرات آلاینده و دیگر گازهای سمی به هوا منتقل می شود. اخیرا محققان راهکاری تازه برای کاهش آلایندگی ماشین در این بازه زمانی ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، این پدیده به علت پایین آمدن راندمان مبدل کاتالیستی ماشین است در هنگام استارت زدن ماشین و در زمانی که موتور ماشین سرد است، اتفاق می افتد. این مبدل که وظیفه جلوگیری از انتشار گازهای آلاینده و ذرات سمی به هوا را دارد، در دماهای پایین عملکرد مناسب خودرا از دست می دهد.

محققان بر این باورند ۹۰ درصد آلودگی تولید شده از ماشین ها در که در ۵۰۰۰ متر اول حرکت ماشین و در زمانی که موتور در حال گرم شدن است، اتفاق می افتد. آلایندگی ماشین ها در ۵۰۰۰ کیلومتر بعدی حرکت به مراتب پایین تر می آید مبدل های کاتالیستی از گذشته تا کنون پیشرفت های چشمگیری داشته اند زیرا نقش تعیین کننده ای در کاهش آلودگی هوا بازی می کنند.

اخیرا تیم تحقیقاتی شرکت «Empa Automotive» موفق به توسعه مبدل مایکرویوی نوینی شده است که گرمای لازم خود را به جای اینکه از موتور ماشین دریافت کند، توسط یک فرستنده مایکروویوی تامین می کند. این فرستنده قادر است دمای لازم برای رسیدن به بازدهی مناسب مبدل را در کمتر از ۲۰ ثانیه فراهم کند. انرژی لازم به منظور ایجاد موج های مایکروویوی توسط باتری ماشین تامین می شود.

دیو اگنشیلر، رئیس تیم تحقیقاتی «Empa Automotive» درباره این تکنولوژی می گوید: «یک تا ۲ کیلووات انرژی به سادگی از باتری ماشین و در بازه زمانی کوتاه ۱۰ تا ۲۰ ثانیه قابل دریافت است. این میزان انرژی برای تولید گرمای مناسب مبدل کافیست. با استفاده از این تکنولوژی، معضل آلایندگی ماشین ها در هنگام استارت زدن ماشین به زودی به تاریخ خواهد پیوست.»

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹