Advertisment خودران هایی که شاید خیلی به صرفه نباشند | تازه‌های انرژی ایران
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

خودران هایی که شاید خیلی به صرفه نباشند

شاید در هیچ شاخه ای از تکنولوژی مانند خودران، عدم قطعیت وجود نداشته باشد؛ وزارت انرژی آمریکا در گزارشی درباره خودران ها اعلام کرد که این خودروها مصرف انرژی به ازای هر خودرو را تا ۹۰ درصد کاهش می دهند اما مصرف کلی انرژی تا ۲۰۰ درصد بیشتر خواهد شد.
احسان صابونیها
شاید در هیچ شاخه ای از تکنولوژی مانند خودران، عدم قطعیت وجود نداشته باشد؛ وزارت انرژی آمریکا در گزارشی درباره خودران ها اعلام کرد که این خودروها مصرف انرژی به ازای هر خودرو را تا ۹۰ درصد کاهش می دهند اما مصرف کلی انرژی تا ۲۰۰ درصد بیشتر خواهد شد. مجله تایمز در آخرین شماره خود به چالش موجود درباره خودروهای بدون سرنشین در بین کارشناسان این حوزه پرداخته است.به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، خودروهای بدون سرنشین در سالیان اخیر گامی فراتر از حوزه داستان های علمی تخیلی برداشته و بیشتر از همیشه به گاراژ خانه ها نزدیک شده اند. کارشناسان براین باورند که خودران ها در دو دهه آینده وارد بازار رقابتی با دیگر خودروها خواهند شد.سرمایه گذاری یک میلیاردی شرکت فورد در یک شرکت هوش مصنوعی و یا خرید شرکت تولیدکننده کامیون های بدون سرنشین«Otto» توسط اوبر، نمونه هایی از تلاش تکنولوژی خودروهای بدون سرنشین برای وارد شدن به بازار رقابتی دنیاست. این پیشرفت شاید نویدبخش رهایی از ترافیک فرسایشی و طی کردن مسیر یکنواخت چندین ساعته برای رانندگان باشد اما این تکنولوژی سوال هایی نیز برای جامعه عادت کرده به سیستم خودروهای سنتی نیز ایجاد می کند.شاید در هیچ شاخه ای از تکنولوژی مانند خودران، عدم قطعیت وجود نداشته باشد؛ وزارت انرژی آمریکا در گزارشی درباره خودران ها اعلام کرد که این خودروها مصرف انرژی به ازای هر خودرو را تا ۹۰ درصد کاهش می دهند اما مصرف کلی انرژی تا ۲۰۰ درصد بیشتر خواهد شد. وجود این اختلاف به وجودآمده در مصرف سوخت های فسیلی می تواند طبعات جبران ناپذیر زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.اما به تدریج با تغییر مدل سوخت، دغدغه های زیست محیطی حذف می شود ولی همچنان این عدم قطعیت، سوال های زیادی درباره آینده ایجاد می کند. عدم قطیت به وجود آمده به دلیل وجود متغیرهای زیادیست که در آینده متاثر از خودروهای بدون سرنشین می شوند.محققان پیشبینی می کنند که خودران ها باعث می شوند که میانگین مسافت طی شده با وسایل نقلیه به شدت افزایش یابد. با حذف موانع موجود در جابه جایی با وسیله نقلیه مانند  خستگی، کهولت سن، بیماری و... رانندگان آزادی و آسایش بیشتری در استفاده از وسایل نقلیه خواهند داشت. کارمندان تمایل بیشتری به زندگی در محل هایی به دور از محل کار خود خواهند داشت زیرا در فاصله رسیدن به محل کار، می توانند استراحت کنند و یا مشغول کار دیگری شوند. ساختار پارک کردن ماشین ها متفاوت می شود و دیگر دغدغه پارک کردن وجود نخواهد داشت. حذف عوامل انسانی تصادفات باعث حذف بسیاری از ابزار ایمنی ماشین مثل ترمزهای ABS و کیسه های هوا می شود و وزن ماشین ها و به طبع آن مصرف سوخت کاهش می یابد. ماشین ها قادر خواهند بود در فاصله نزدیک به یکدیگر رانندگی کنند و از فاکتور ایرودینامیک بهره بیشتری ببرند که خود باعث کاهش مصرف انرژی می شود. یکی از محققان دانشگاه واشنگتن که روی خودران ها کار می کند می گوید:«عدم قطعیت به این دلیل به وجود می آید که مدل مشخصی از تغییر به وجود آمده در زمان مردم وجود ندارد». این محقق با بیان اینکه تا کنون تلاش های زیادی برای مدلسازی واکنش آینده مردم به خودران ها با توجه به داده های آزمایشگاهی و رانندگی های کنونی صورت گرفته است، تاکید می کند که به علت وجود متغیرها و انتخابات متعدد و گوناگون، رسیدن به مدل یکپارچه و مشخص امکان پذیر نیست.در کنار موارد ذکر شده، قوانین و مقررات دولتی نیز تاثیر زیادی روی خودران ها خواهد داشت؛ به عنوان مثال، حذف مالکیت فردی برای یک ماشین، استفاده از ماشین های اشتراکی و تعیین مسیرهای بهینه برای هر مقصد نمونه هایی از تاثیر قوانین روی خودران هاست که می تواند موجب کاهش هزینه و مصارف احتمالی شود.

خودران هایی که شاید خیلی به صرفه نباشند

شاید در هیچ شاخه ای از تکنولوژی مانند خودران، عدم قطعیت وجود نداشته باشد؛ وزارت انرژی آمریکا در گزارشی درباره خودران ها اعلام کرد که این خودروها مصرف انرژی به ازای هر خودرو را تا ۹۰ درصد کاهش می دهند اما مصرف کلی انرژی تا ۲۰۰ درصد بیشتر خواهد شد.
اخبار فناوری انرژی

شاید در هیچ شاخه ای از تکنولوژی مانند خودران، عدم قطعیت وجود نداشته باشد؛ وزارت انرژی آمریکا در گزارشی درباره خودران ها اعلام کرد که این خودروها مصرف انرژی به ازای هر خودرو را تا ۹۰ درصد کاهش می دهند اما مصرف کلی انرژی تا ۲۰۰ درصد بیشتر خواهد شد. مجله تایمز در آخرین شماره خود به چالش موجود درباره خودروهای بدون سرنشین در بین کارشناسان این حوزه پرداخته است.

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، خودروهای بدون سرنشین در سالیان اخیر گامی فراتر از حوزه داستان های علمی تخیلی برداشته و بیشتر از همیشه به گاراژ خانه ها نزدیک شده اند. کارشناسان براین باورند که خودران ها در دو دهه آینده وارد بازار رقابتی با دیگر خودروها خواهند شد.

سرمایه گذاری یک میلیاردی شرکت فورد در یک شرکت هوش مصنوعی و یا خرید شرکت تولیدکننده کامیون های بدون سرنشین«Otto» توسط اوبر، نمونه هایی از تلاش تکنولوژی خودروهای بدون سرنشین برای وارد شدن به بازار رقابتی دنیاست. این پیشرفت شاید نویدبخش رهایی از ترافیک فرسایشی و طی کردن مسیر یکنواخت چندین ساعته برای رانندگان باشد اما این تکنولوژی سوال هایی نیز برای جامعه عادت کرده به سیستم خودروهای سنتی نیز ایجاد می کند.

شاید در هیچ شاخه ای از تکنولوژی مانند خودران، عدم قطعیت وجود نداشته باشد؛ وزارت انرژی آمریکا در گزارشی درباره خودران ها اعلام کرد که این خودروها مصرف انرژی به ازای هر خودرو را تا ۹۰ درصد کاهش می دهند اما مصرف کلی انرژی تا ۲۰۰ درصد بیشتر خواهد شد. وجود این اختلاف به وجودآمده در مصرف سوخت های فسیلی می تواند طبعات جبران ناپذیر زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

اما به تدریج با تغییر مدل سوخت، دغدغه های زیست محیطی حذف می شود ولی همچنان این عدم قطعیت، سوال های زیادی درباره آینده ایجاد می کند. عدم قطیت به وجود آمده به دلیل وجود متغیرهای زیادیست که در آینده متاثر از خودروهای بدون سرنشین می شوند.

محققان پیشبینی می کنند که خودران ها باعث می شوند که میانگین مسافت طی شده با وسایل نقلیه به شدت افزایش یابد. با حذف موانع موجود در جابه جایی با وسیله نقلیه مانند  خستگی، کهولت سن، بیماری و... رانندگان آزادی و آسایش بیشتری در استفاده از وسایل نقلیه خواهند داشت.

 کارمندان تمایل بیشتری به زندگی در محل هایی به دور از محل کار خود خواهند داشت زیرا در فاصله رسیدن به محل کار، می توانند استراحت کنند و یا مشغول کار دیگری شوند. ساختار پارک کردن ماشین ها متفاوت می شود و دیگر دغدغه پارک کردن وجود نخواهد داشت. حذف عوامل انسانی تصادفات باعث حذف بسیاری از ابزار ایمنی ماشین مثل ترمزهای ABS و کیسه های هوا می شود و وزن ماشین ها و به طبع آن مصرف سوخت کاهش می یابد. ماشین ها قادر خواهند بود در فاصله نزدیک به یکدیگر رانندگی کنند و از فاکتور ایرودینامیک بهره بیشتری ببرند که خود باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

 یکی از محققان دانشگاه واشنگتن که روی خودران ها کار می کند می گوید:«عدم قطعیت به این دلیل به وجود می آید که مدل مشخصی از تغییر به وجود آمده در زمان مردم وجود ندارد». این محقق با بیان اینکه تا کنون تلاش های زیادی برای مدلسازی واکنش آینده مردم به خودران ها با توجه به داده های آزمایشگاهی و رانندگی های کنونی صورت گرفته است، تاکید می کند که به علت وجود متغیرها و انتخابات متعدد و گوناگون، رسیدن به مدل یکپارچه و مشخص امکان پذیر نیست.

در کنار موارد ذکر شده، قوانین و مقررات دولتی نیز تاثیر زیادی روی خودران ها خواهد داشت؛ به عنوان مثال، حذف مالکیت فردی برای یک ماشین، استفاده از ماشین های اشتراکی و تعیین مسیرهای بهینه برای هر مقصد نمونه هایی از تاثیر قوانین روی خودران هاست که می تواند موجب کاهش هزینه و مصارف احتمالی شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹