Advertisment کمپانی نایک نیروگاه بادی تاسیس می کند | تازه‌های انرژی ایران
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کمپانی نایک نیروگاه بادی تاسیس می کند

نایک یکی از بزرگترین کمپانی های تولید البسه ورزشی در دنیا با امضای دومین قرارداد ساخت نیروگاه بادی، اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۵ برق همه شرکت های خود در سراسر دنیا را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد.
احسان صابونیها
 نایک یکی از بزرگترین کمپانی های تولید البسه ورزشی در دنیا با امضای دومین قرارداد ساخت نیروگاه بادی، اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۵ برق همه شرکت های خود در سراسر دنیا را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد.به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز» به نقل از پایگاه خبری «CNBC»، قرارداد همکاری دوم نایک با شرکت «Avangrid Renewables» شامل ۸۶ مگاوات از برق مزرعه بادی کارانکا در ایالت تگزاس می شود.هانا جونز مدیر اجرایی دفتر پایداری این شرکت در این باره گفت: این تفاهم نامه ما را قادر می سازد تا ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز کارگاه ها و شرکت های خود در آمریکای شمالی را از منبع تجدیدپذیر تامین کنیم.وی در ادامه اظهار کرد: سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر برای ورزشکاران، کره زمین و همچنین تجارت جهانی مفید است.قرارداد همکاری نخست ابرکمپانی ورزشی دنیا با شرکت «Avangrid Renewables» شامل ساخت ۳ مزرعه بادی و تامین انرژی دفاتر مرکزی این شرکت در ایالت اورگان آمریکا می شود.شرکت نایک همچنین عضو جامعه جهانی «RE100» محسوب می شود . این جامعه شامل پیشگامان بزرگ صنایع مختلف دنیا می شود که متعهد شده اند تمام انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند.طبق برنامه های اعلام شده شرکت نایک، این کمپانی تا سال ۲۰۲۵، ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد.

کمپانی نایک نیروگاه بادی تاسیس می کند

نایک یکی از بزرگترین کمپانی های تولید البسه ورزشی در دنیا با امضای دومین قرارداد ساخت نیروگاه بادی، اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۵ برق همه شرکت های خود در سراسر دنیا را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد.

 نایک یکی از بزرگترین کمپانی های تولید البسه ورزشی در دنیا با امضای دومین قرارداد ساخت نیروگاه بادی، اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۵ برق همه شرکت های خود در سراسر دنیا را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز» به نقل از پایگاه خبری «CNBC»، قرارداد همکاری دوم نایک با شرکت «Avangrid Renewables» شامل ۸۶ مگاوات از برق مزرعه بادی کارانکا در ایالت تگزاس می شود.

هانا جونز مدیر اجرایی دفتر پایداری این شرکت در این باره گفت: این تفاهم نامه ما را قادر می سازد تا ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز کارگاه ها و شرکت های خود در آمریکای شمالی را از منبع تجدیدپذیر تامین کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر برای ورزشکاران، کره زمین و همچنین تجارت جهانی مفید است.

قرارداد همکاری نخست ابرکمپانی ورزشی دنیا با شرکت «Avangrid Renewables» شامل ساخت ۳ مزرعه بادی و تامین انرژی دفاتر مرکزی این شرکت در ایالت اورگان آمریکا می شود.

شرکت نایک همچنین عضو جامعه جهانی «RE100» محسوب می شود . این جامعه شامل پیشگامان بزرگ صنایع مختلف دنیا می شود که متعهد شده اند تمام انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند.

طبق برنامه های اعلام شده شرکت نایک، این کمپانی تا سال ۲۰۲۵، ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹