Advertisment کنفرانس سیستم های الکترونیک قدرت | تازه‌های انرژی ایران
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

کنفرانس سیستم های الکترونیک قدرت

کنفرانس بین المللی سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی امروز و فردا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
احسان صابونیها
کنفرانس بین المللی سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی امروز و فردا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.به گزارش «انرژی امروز»، نهمین دوره کنفرانس سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی برای به منظور افزایش سطح دانش فنی و علمی در ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.کفرانس بین المللی «سیستم های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (PEDSTC) طی هشت دوره در دانشگاه های برتر کشور به منظور افزایش سطح دانش علمی و فنی در زمینه سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، برگزار شده است.این کنفرانس با مشارکت انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران و انجمن بین المللی برق و الکترونیک(IEEE) ایران برگزار می شود.«نمایه شدن تمام مقالات پذیرفته شده در وبگاه IEEEXplore » ، « ارزیابی مقالات توسط کادر داوری متخصص شامل اعضای هیئت علمی دانشگاههای تراز اول داخلی و خارجی »، « تمرکز با رویکرد صنعتی و کاربردی بر مفاهیم الکترونیک قدرت، ماشینها و محرکه های الکتریکی »،« تمرکز بر سایر زمینه های وابسته، همچون ریزشبکه ها و شبکه های هوشمند و کیفیت توان »، « برگزاری کارگاهها، سخنرانیهای صنعتی، نمایشگاه جانبی، میزگرد، متخصصین و مدیران صنعت و بخشهای دولتی و خصوصی » از ویژگی های این کنفرانس به شمار می رود.در این کنفرانس پروفسور Holtz از آلمان و حضور پروفسور Schanen از فرانسه سخنرانی خواهد کرد.نشست تخصصی با عنوان «موانع توسعه ی داخلی در صنعت برق»، ۷ کارگاه تخصصی، هشت نشست و ... از برنامه های این کنفرانس به شمار می روند.

کنفرانس سیستم های الکترونیک قدرت

کنفرانس بین المللی سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی امروز و فردا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
اخبار فناوری انرژی

کنفرانس بین المللی سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی امروز و فردا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش «انرژی امروز»، نهمین دوره کنفرانس سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی برای به منظور افزایش سطح دانش فنی و علمی در ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

کفرانس بین المللی «سیستم های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (PEDSTC) طی هشت دوره در دانشگاه های برتر کشور به منظور افزایش سطح دانش علمی و فنی در زمینه سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی، برگزار شده است.

این کنفرانس با مشارکت انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران و انجمن بین المللی برق و الکترونیک(IEEE) ایران برگزار می شود.

«نمایه شدن تمام مقالات پذیرفته شده در وبگاه IEEEXplore » ، « ارزیابی مقالات توسط کادر داوری متخصص شامل اعضای هیئت علمی دانشگاههای تراز اول داخلی و خارجی »، « تمرکز با رویکرد صنعتی و کاربردی بر مفاهیم الکترونیک قدرت، ماشینها و محرکه های الکتریکی »،« تمرکز بر سایر زمینه های وابسته، همچون ریزشبکه ها و شبکه های هوشمند و کیفیت توان »، « برگزاری کارگاهها، سخنرانیهای صنعتی، نمایشگاه جانبی، میزگرد، متخصصین و مدیران صنعت و بخشهای دولتی و خصوصی » از ویژگی های این کنفرانس به شمار می رود.

در این کنفرانس پروفسور Holtz از آلمان و حضور پروفسور Schanen از فرانسه سخنرانی خواهد کرد.

نشست تخصصی با عنوان «موانع توسعه ی داخلی در صنعت برق»، ۷ کارگاه تخصصی، هشت نشست و ... از برنامه های این کنفرانس به شمار می روند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹