Advertisment اتلاف آبزیان ارس قضایی شد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

اتلاف آبزیان ارس قضایی شد

دستورات لازم از طرف دادستانی در خصوص علت اتلاف به اداره محیط زیست و اداره دامپزشکی شهرستان صادر شده است.
فاطمه لطفی
دادستان خدا آفرین از تشکیل پرونده قضایی اتلاف آبزیان رودخانه ارس خبر داد و گفت: دستورات لازم از طرف دادستانی در خصوص علت اتلاف به اداره محیط زیست و اداره دامپزشکی شهرستان صادر و مقرر شد اداره دامپزشکی نمونه برداری لازم را انجام و نتیجه قطعی را در اسرع وقت اعلام کند.به گزارش «انرژی امروز»، مطابق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است؛ دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می کند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می کند. چندی پیش مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از اتلاف آبزیان رودخانه ارس خبر داد و گفت: بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد تلفات اخیر آبزیان رود ارس شوک ناشی از آلودگی زیست محیطی بوده است این در حالی است که هفتم شهریور ماه دادستان خداآفرین به منظور بررسی علت تلفات آبزیان دستوراتی را به نهادهای مربوطه صادر کرد.  حسن حضرتی دادستان خدا آفرین در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از تشکیل پرونده قضایی اتلاف آبزیان رودخانه ارس خبر داد. وی ادامه داد: طی گزارشی در مورخه هفتم شهریور ۹۶ توسط مأموران هنگ مرزی مبنی بر اتلاف هزاران قطعه ماهی رودخانه ارس به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خداآفرین، دستورات لازم از طرف دادستانی در خصوص علت اتلاف به اداره محیط زیست و اداره دامپزشکی شهرستان صادر و مقرر شد اداره دامپزشکی نمونه برداری لازم را انجام و نتیجه قطعی را در اسرع وقت اعلام کند.

اتلاف آبزیان ارس قضایی شد

دستورات لازم از طرف دادستانی در خصوص علت اتلاف به اداره محیط زیست و اداره دامپزشکی شهرستان صادر شده است.
اخبار محیط زیست

دادستان خدا آفرین از تشکیل پرونده قضایی اتلاف آبزیان رودخانه ارس خبر داد و گفت: دستورات لازم از طرف دادستانی در خصوص علت اتلاف به اداره محیط زیست و اداره دامپزشکی شهرستان صادر و مقرر شد اداره دامپزشکی نمونه برداری لازم را انجام و نتیجه قطعی را در اسرع وقت اعلام کند.

به گزارش «انرژی امروز»، مطابق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است؛ دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می کند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می کند.

چندی پیش مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از اتلاف آبزیان رودخانه ارس خبر داد و گفت: بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد تلفات اخیر آبزیان رود ارس شوک ناشی از آلودگی زیست محیطی بوده است این در حالی است که هفتم شهریور ماه دادستان خداآفرین به منظور بررسی علت تلفات آبزیان دستوراتی را به نهادهای مربوطه صادر کرد.

 حسن حضرتی دادستان خدا آفرین در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از تشکیل پرونده قضایی اتلاف آبزیان رودخانه ارس خبر داد.

وی ادامه داد: طی گزارشی در مورخه هفتم شهریور ۹۶ توسط مأموران هنگ مرزی مبنی بر اتلاف هزاران قطعه ماهی رودخانه ارس به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خداآفرین، دستورات لازم از طرف دادستانی در خصوص علت اتلاف به اداره محیط زیست و اداره دامپزشکی شهرستان صادر و مقرر شد اداره دامپزشکی نمونه برداری لازم را انجام و نتیجه قطعی را در اسرع وقت اعلام کند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹