Advertisment افزایش هزینه ورودیِ خودروهای آلاینده به مرکز لندن | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

افزایش هزینه ورودیِ خودروهای آلاینده به مرکز لندن

مقامات شهری لندن اعلام کردند که از این پس رانندگان خودروهای آلاینده برای ورود به مرکز این شهر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.
دبیر تحریریه
مقامات شهری لندن اعلام کردند که از این پس رانندگان خودروهای آلاینده برای ورود به مرکز این شهر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.به گزارش اسکای نیوز، در این طرح که اجرای آن آغاز شده رانندگان خودروهای آلاینده برای ورود به مرکز شهر لندن باید دو برابر بیشتر هزینه پرداخت کنند.این طرح شامل خودروهای بنزینی و دیزلی می‌شود که قبل از سال ۲۰۰۹ ساخته شده و استاندارد یورو ۴ در آنها رعایت نشده است.صادق خان، شهردار لندن جریمه خودروهای آلاینده را به منظور مقابله با آلودگی هوا و آماده کردن این شهر برای معرفی یک منطقه ترافیکی با میزان انتشار فوق‌العاده پایین آلاینده اعمال کرده است.همچنین در دیگر شهرهای انگلیس هم برنامه‌هایی ارائه شده تا با خودروهای آلاینده مقابله شود. به طور مثال اوایل این ماه شورای شهر آکسفورد برنامه ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی را تا سال ۲۰۲۰ پیشنهاد کرده‌ است.

افزایش هزینه ورودیِ خودروهای آلاینده به مرکز لندن

مقامات شهری لندن اعلام کردند که از این پس رانندگان خودروهای آلاینده برای ورود به مرکز این شهر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.
اخبار محیط زیست

مقامات شهری لندن اعلام کردند که از این پس رانندگان خودروهای آلاینده برای ورود به مرکز این شهر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.

به گزارش اسکای نیوز، در این طرح که اجرای آن آغاز شده رانندگان خودروهای آلاینده برای ورود به مرکز شهر لندن باید دو برابر بیشتر هزینه پرداخت کنند.

این طرح شامل خودروهای بنزینی و دیزلی می‌شود که قبل از سال ۲۰۰۹ ساخته شده و استاندارد یورو ۴ در آنها رعایت نشده است.

صادق خان، شهردار لندن جریمه خودروهای آلاینده را به منظور مقابله با آلودگی هوا و آماده کردن این شهر برای معرفی یک منطقه ترافیکی با میزان انتشار فوق‌العاده پایین آلاینده اعمال کرده است.

همچنین در دیگر شهرهای انگلیس هم برنامه‌هایی ارائه شده تا با خودروهای آلاینده مقابله شود. به طور مثال اوایل این ماه شورای شهر آکسفورد برنامه ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی را تا سال ۲۰۲۰ پیشنهاد کرده‌ است.

کد خبر: 
۱۵۰۴۱

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹