Advertisment دریاچه ارومیه قابل احیاست | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

دریاچه ارومیه قابل احیاست

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور گفت : دریاچه ارومیه به طور صد در صدی احیا می‌شوداما زمان فاکتور مهمی است چرا که احیای آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
فاطمه لطفی
معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور گفت: هر چند به سال‌ها زمان نیاز است اما با برنامه ریزی درست و رفتار اصولی دریاچه ارومیه ۱۰۰ درصد قابل احیاست. کاوه مدنی در حاشیه همایش مدیریت پیوند آب، انرژی، غذا و پساب در دریاچه ارومیه به میزبانی دانشگاه تبریز گفت: زمان فاکتور مهمی در احیای این دریاچه به شمار می‌رود چرا که احیای آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. وی افزود: ارائه راه حل روی کاغذ ساده است؛ در حالیکه ورودی دریاچه باید زیاد شود تا احیا شود. مدنی با بیان اینکه «بخشی از نیاز آبی دریاچه ارومیه، باید از طریق بارندگی ها تامین شود»، گفت: این میزان در سال گذشته آبی بسیار ناچیز بود، هر چند بخش اعظمی از وضع فعلی دریاچه به رفتار انسانی باز می گردد. به گفته معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور  بر این اساس باید کشاورزی را در حاشیه دریاچه ارومیه محدود کرد و مصارف آبی را در این بخش به حداقل رساند. مدنی در تشریح نقش مردم، مدیریت و شرایط اقلیمی در وضع فعلی دریاچه ارومیه گفت: هر چند شرایط اقلیمی در این وضع بی تاثیر نیست اما عامل اصلی این وضع حاصل رفتار انسانی و تصمیمات نادرستی است که در دراز مدت اثر منفی بر روی آن گذاشته است. به گفته وی، با تمام این احوال بدون همراهی مردم نمی توان دریاچه ارومیه را نجات داد از این رو باید تفکر خود را عوض کرده و باور کنیم که با برنامه‌ریزی بهتر می توان هم امنیت آبی و هم امنیت غذایی مردم را حفظ و تامین کرد. مدنی با بیان اینکه «برای احیای دریاچه ارومیه همه باید هم پیمان شوند»، گفت: برای این هم‌پیمان و هم قسم شدن مستلزم همکاری نهادها و گروه‌های مختلفی است و این موضوع کار ما رو سخت تر می کند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بسیج گروه ها و نهاد های مسئول برای احیای دریاچه ارومیه در کشور کم سابقه است، گفت: نباید سختی های کار فراموش کرد،  در احیای این دریاچه خطا داشتیم و جای پیشرفت هم داریم. وی تصریح کرد: دریاچه ارومیه به طور صد در صدی احیا می شود اما زمان فاکتور مهمی است و اگر روند کندی داشته باشد ممکن است سال های سال احیاء دریاچه ارومیه زمان ببرد.
کاوه مدنی در تبریز:

دریاچه ارومیه قابل احیاست

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور گفت : دریاچه ارومیه به طور صد در صدی احیا می‌شوداما زمان فاکتور مهمی است چرا که احیای آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
اخبار محیط زیست

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور گفت: هر چند به سال‌ها زمان نیاز است اما با برنامه ریزی درست و رفتار اصولی دریاچه ارومیه ۱۰۰ درصد قابل احیاست.

 کاوه مدنی در حاشیه همایش مدیریت پیوند آب، انرژی، غذا و پساب در دریاچه ارومیه به میزبانی دانشگاه تبریز گفت: زمان فاکتور مهمی در احیای این دریاچه به شمار می‌رود چرا که احیای آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
وی افزود: ارائه راه حل روی کاغذ ساده است؛ در حالیکه ورودی دریاچه باید زیاد شود تا احیا شود.
مدنی با بیان اینکه «بخشی از نیاز آبی دریاچه ارومیه، باید از طریق بارندگی ها تامین شود»، گفت: این میزان در سال گذشته آبی بسیار ناچیز بود، هر چند بخش اعظمی از وضع فعلی دریاچه به رفتار انسانی باز می گردد.
به گفته معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور  بر این اساس باید کشاورزی را در حاشیه دریاچه ارومیه محدود کرد و مصارف آبی را در این بخش به حداقل رساند.
مدنی در تشریح نقش مردم، مدیریت و شرایط اقلیمی در وضع فعلی دریاچه ارومیه گفت: هر چند شرایط اقلیمی در این وضع بی تاثیر نیست اما عامل اصلی این وضع حاصل رفتار انسانی و تصمیمات نادرستی است که در دراز مدت اثر منفی بر روی آن گذاشته است.
به گفته وی، با تمام این احوال بدون همراهی مردم نمی توان دریاچه ارومیه را نجات داد از این رو باید تفکر خود را عوض کرده و باور کنیم که با برنامه‌ریزی بهتر می توان هم امنیت آبی و هم امنیت غذایی مردم را حفظ و تامین کرد.
مدنی با بیان اینکه «برای احیای دریاچه ارومیه همه باید هم پیمان شوند»، گفت: برای این هم‌پیمان و هم قسم شدن مستلزم همکاری نهادها و گروه‌های مختلفی است و این موضوع کار ما رو سخت تر می کند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بسیج گروه ها و نهاد های مسئول برای احیای دریاچه ارومیه در کشور کم سابقه است، گفت: نباید سختی های کار فراموش کرد،  در احیای این دریاچه خطا داشتیم و جای پیشرفت هم داریم.
وی تصریح کرد: دریاچه ارومیه به طور صد در صدی احیا می شود اما زمان فاکتور مهمی است و اگر روند کندی داشته باشد ممکن است سال های سال احیاء دریاچه ارومیه زمان ببرد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹