Advertisment سوخت توزیعی در کلانشهرها کیفیت مطلوبی دارد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

سوخت توزیعی در کلانشهرها کیفیت مطلوبی دارد

مدیرکل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پایش کیفی سوخت کلان‌شهرهای کشور آغاز شده و بنزن و آروماتیک‌ها در سوخت به حد استاندارد رسیده است.
فاطمه لطفی
مدیرکل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: وجود بنزن و آروماتیک‌ها در سوخت به حد استاندارد رسیده است و در مقایسه با سال ۹۰ که وجود بنزن در سوخت‌ها ۶ برابر وضع کنونی و آروماتیک‌ها نیز سه برابر بود، اکنون سوخت کیفیت مطلوبی دارد.شینا انصاری، با بیان این‌که در بخش پایش سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست تنها جایگاه حکومتی و نظارتی دارد و بحث استاندارد سوخت به سازمان استاندارد بازمی‌گردد، گفت: طبق مصوبه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در اردیبهشت سال ۹۳ به مرحله اجرا درآورده، پایش کیفی سوخت کلان‌شهرهای کشور آغاز شده است و در پایش‌های انجام شده به وضع مطلوبی رسیده‌ایم.مدیرکل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در چهار کلان‌شهر زیرساخت‌های پایش فصلی سوخت آماده شده و در استان تهران و البرز پایش فصلی سوخت در حال انجام است.انصاری تصریح کرد: طبق گزارش‌هایی که به مراجع ذیربط ارسال کرده‌ایم، وجود بنزن و آروماتیک‌ها در سوخت به حد استاندارد رسیده است و در مقایسه با سال ۹۰ که وجود بنزن در سوخت‌ها ۶ برابر وضع کنونی و آروماتیک‌ها نیز سه برابر بود، اما هم اکنون سوخت کیفیت مطلوبی دارد.وی عنوان کرد: در گذشته هر سه ماه یکبار و به صورت فصلی پایش سوخت کشور انجام می‌شد، اما هم اکنون هفته‌ای یکبار پایش‌ها به صورت سرزده در اطراف جایگاه‌های عرضه بنزین صورت می‌گیرد که ما افزون بر بنزن و آروماتیک، سنجش گوگرد را نیز اضافه کرده‌ایم.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست:

سوخت توزیعی در کلانشهرها کیفیت مطلوبی دارد

مدیرکل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پایش کیفی سوخت کلان‌شهرهای کشور آغاز شده و بنزن و آروماتیک‌ها در سوخت به حد استاندارد رسیده است.
اخبار محیط زیست

مدیرکل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: وجود بنزن و آروماتیک‌ها در سوخت به حد استاندارد رسیده است و در مقایسه با سال ۹۰ که وجود بنزن در سوخت‌ها ۶ برابر وضع کنونی و آروماتیک‌ها نیز سه برابر بود، اکنون سوخت کیفیت مطلوبی دارد.

شینا انصاری، با بیان این‌که در بخش پایش سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست تنها جایگاه حکومتی و نظارتی دارد و بحث استاندارد سوخت به سازمان استاندارد بازمی‌گردد، گفت: طبق مصوبه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در اردیبهشت سال ۹۳ به مرحله اجرا درآورده، پایش کیفی سوخت کلان‌شهرهای کشور آغاز شده است و در پایش‌های انجام شده به وضع مطلوبی رسیده‌ایم.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در چهار کلان‌شهر زیرساخت‌های پایش فصلی سوخت آماده شده و در استان تهران و البرز پایش فصلی سوخت در حال انجام است.

انصاری تصریح کرد: طبق گزارش‌هایی که به مراجع ذیربط ارسال کرده‌ایم، وجود بنزن و آروماتیک‌ها در سوخت به حد استاندارد رسیده است و در مقایسه با سال ۹۰ که وجود بنزن در سوخت‌ها ۶ برابر وضع کنونی و آروماتیک‌ها نیز سه برابر بود، اما هم اکنون سوخت کیفیت مطلوبی دارد.

وی عنوان کرد: در گذشته هر سه ماه یکبار و به صورت فصلی پایش سوخت کشور انجام می‌شد، اما هم اکنون هفته‌ای یکبار پایش‌ها به صورت سرزده در اطراف جایگاه‌های عرضه بنزین صورت می‌گیرد که ما افزون بر بنزن و آروماتیک، سنجش گوگرد را نیز اضافه کرده‌ایم.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹