Advertisment محیط زیست جای سیاسی کاری نیست | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

محیط زیست جای سیاسی کاری نیست

کلانتری گفت:به دنبال این هستیم که NGOهای واقعی را که در زمینه محیط زیست کار می‌کنند و فعالیت سیاسی هم ندارند، حمایت کنیم چون محیط زیست جای سیاسی کاری نیست.
فاطمه لطفی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از عملکرد برخی سمن‌های محیط زیستی تاکید کرد: این سازمان امکانات،هر آنچه که در توان داشته باشد،را در اختیار سمن‌های محیط زیستی قرار می‌دهد و حتی در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی سازمان پشتیبان آنها خواهد بود و این سمن‌ها حتی در تصمیم‌سازی‌های سازمان حفاظت محیط زیست حضور خواهند داشت اما با‌NGOهای باج‌بگیر کاری ندارد.عیسی کلانتریبا بیان اینکه متاسفانه تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی جنبه تبلیغاتی دارند، اظهار کرد: NGO‌هایی که برای انجام فعالیت‌هایشان از سازمان حفاظت محیط زیست طلب پول می‌کنند از نظر ما NGO نیستند.وی با تاکید بر اینکه در این دوره باید تکلیف این NGOها روشن شود، گفت: سمنی که از سازمان محیط زیست به عنوان یک بخش دولتی طلب پول می‌کند، جیره خوار است و سازمان محیط زیست با این گروه‌ها همکاری نخواهد داشت چون اگر قرار باشد سازمان برای اقدامات محیط زیستی سمن‌ها، پولی پرداخت کند، می‌تواند انجام کار را به پیمانکار بسپرد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این NGOها مورد تایید ما نیستند اما بقیه سمن‌ها که در زمینه محیط زیست کار می‌کنند و به لحاظ مالی به خود اتکا دارند و چشمداشتی به بخش دولتی ندارند مورد تایید ما هستند و با آن‌ها نهایت همکاری را خواهیم داشت و حمایت معنوی سازمان به طور تمام و کمال پشتیبان آنها خواهد بود.وی افزود: متاسفانه در دوره‌ای، با وجود NGOهای متعدد محیط زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست تنها روی چهار یا پنج NGO که اتفاقا دنبال پول گرفتن از سازمان بودند، تمرکز داشت بنابراین به دنبال این هستیم که NGOهای واقعی را که در زمینه محیط زیست کار می‌کنند و فعالیت سیاسی هم ندارند، حمایت کنیم چون محیط زیست جای سیاسی کاری نیست.کلانتری در پایان با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره به مشارکت‌های واقعی توجه و برای آن سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: افرادی که به NGO‌های شرکتی تعلق دارند مورد تایید ما نیستند و با آنها کاری نداریم اما از NGO واقعی همه جور حمایت می‌کنیم. امکانات آموزشی در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

محیط زیست جای سیاسی کاری نیست

کلانتری گفت:به دنبال این هستیم که NGOهای واقعی را که در زمینه محیط زیست کار می‌کنند و فعالیت سیاسی هم ندارند، حمایت کنیم چون محیط زیست جای سیاسی کاری نیست.
اخبار محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از عملکرد برخی سمن‌های محیط زیستی تاکید کرد: این سازمان امکانات،هر آنچه که در توان داشته باشد،را در اختیار سمن‌های محیط زیستی قرار می‌دهد و حتی در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی سازمان پشتیبان آنها خواهد بود و این سمن‌ها حتی در تصمیم‌سازی‌های سازمان حفاظت محیط زیست حضور خواهند داشت اما با‌NGOهای باج‌بگیر کاری ندارد.

عیسی کلانتریبا بیان اینکه متاسفانه تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی جنبه تبلیغاتی دارند، اظهار کرد: NGO‌هایی که برای انجام فعالیت‌هایشان از سازمان حفاظت محیط زیست طلب پول می‌کنند از نظر ما NGO نیستند.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره باید تکلیف این NGOها روشن شود، گفت: سمنی که از سازمان محیط زیست به عنوان یک بخش دولتی طلب پول می‌کند، جیره خوار است و سازمان محیط زیست با این گروه‌ها همکاری نخواهد داشت چون اگر قرار باشد سازمان برای اقدامات محیط زیستی سمن‌ها، پولی پرداخت کند، می‌تواند انجام کار را به پیمانکار بسپرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این NGOها مورد تایید ما نیستند اما بقیه سمن‌ها که در زمینه محیط زیست کار می‌کنند و به لحاظ مالی به خود اتکا دارند و چشمداشتی به بخش دولتی ندارند مورد تایید ما هستند و با آن‌ها نهایت همکاری را خواهیم داشت و حمایت معنوی سازمان به طور تمام و کمال پشتیبان آنها خواهد بود.

وی افزود: متاسفانه در دوره‌ای، با وجود NGOهای متعدد محیط زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست تنها روی چهار یا پنج NGO که اتفاقا دنبال پول گرفتن از سازمان بودند، تمرکز داشت بنابراین به دنبال این هستیم که NGOهای واقعی را که در زمینه محیط زیست کار می‌کنند و فعالیت سیاسی هم ندارند، حمایت کنیم چون محیط زیست جای سیاسی کاری نیست.

کلانتری در پایان با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره به مشارکت‌های واقعی توجه و برای آن سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: افرادی که به NGO‌های شرکتی تعلق دارند مورد تایید ما نیستند و با آنها کاری نداریم اما از NGO واقعی همه جور حمایت می‌کنیم. امکانات آموزشی در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

کد خبر: 
۱۷۲۱۱

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹