Advertisment ۳۵۰هزارهکتار کانون ریزگرد در ۵ سال تصویب می‌شود | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

۳۵۰هزارهکتار کانون ریزگرد در ۵ سال تصویب می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان گفت: دولت متعهد شده ۳۵۰ هزار هکتار کانون‌های اصلی ریزگرد را در ۵ سال تصویب کند.
فاطمه لطفی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان گفت: دولت متعهد شده ۳۵۰ هزار هکتار کانون‌های اصلی ریزگرد را در ۵ سال تصویب کند.احمد مطیعی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان با بیان اینکه خوزستان ۷ کانون اصلی ریزگرد دارد، گفت: بزرگترین این کانون‌ها در جنوب شرق اهواز به مساحت تقریباً ۳۰۰ هزار هکتار است.وی توضیح داد: علت اصلی ایجاد ریزگردهای محلی کاهش رطوبت و از بین رفتن پوشش گیاهی است.مطیعی گفت: ۱۱۳ هزار هکتار در شرایط بحرانی قرار دارد که ما طی برنامه ای مقرر کردیم ۴۵ هزار هکتار آن را با اولویت در زمینه احیای پوشش گیاهی اقدام کنیم.مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: اولویت اول ما احیاء پوشش گیاهی منطقه است. اگر طبیعت استعداد داشته باشد با کمک اندک می‌توان این پوشش را احیاء کرد اما در غیر این صورت مجبوریم مداخله مستقیم داشته باشیم.وی توضیح داد: امسال ما ۱۲ هزار هکتار را که زمین آن استعداد بازگشت دارد غرق چرا کردیم تا نسبت به احیاء پوشش گیاهی اقدام کنیم.این مسئول تصریح کرد: حضور ما برای احیاء پوشش گیاهی ۳ ساله است و پس از ۳ سال آبیاری و مراقبت، اراضی می توانند به صورت طبیعی به رشد خود ادامه دهند.مطیعی در خاتمه گفت: برنامه دولت این است که در یک دوره ۵ ساله ۳۵۰ هزار هکتار کانون ریزگرد را تصویب کند.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان:

۳۵۰هزارهکتار کانون ریزگرد در ۵ سال تصویب می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان گفت: دولت متعهد شده ۳۵۰ هزار هکتار کانون‌های اصلی ریزگرد را در ۵ سال تصویب کند.
اخبار محیط زیست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان گفت: دولت متعهد شده ۳۵۰ هزار هکتار کانون‌های اصلی ریزگرد را در ۵ سال تصویب کند.

احمد مطیعی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان با بیان اینکه خوزستان ۷ کانون اصلی ریزگرد دارد، گفت: بزرگترین این کانون‌ها در جنوب شرق اهواز به مساحت تقریباً ۳۰۰ هزار هکتار است.

وی توضیح داد: علت اصلی ایجاد ریزگردهای محلی کاهش رطوبت و از بین رفتن پوشش گیاهی است.

مطیعی گفت: ۱۱۳ هزار هکتار در شرایط بحرانی قرار دارد که ما طی برنامه ای مقرر کردیم ۴۵ هزار هکتار آن را با اولویت در زمینه احیای پوشش گیاهی اقدام کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: اولویت اول ما احیاء پوشش گیاهی منطقه است. اگر طبیعت استعداد داشته باشد با کمک اندک می‌توان این پوشش را احیاء کرد اما در غیر این صورت مجبوریم مداخله مستقیم داشته باشیم.

وی توضیح داد: امسال ما ۱۲ هزار هکتار را که زمین آن استعداد بازگشت دارد غرق چرا کردیم تا نسبت به احیاء پوشش گیاهی اقدام کنیم.

این مسئول تصریح کرد: حضور ما برای احیاء پوشش گیاهی ۳ ساله است و پس از ۳ سال آبیاری و مراقبت، اراضی می توانند به صورت طبیعی به رشد خود ادامه دهند.

مطیعی در خاتمه گفت: برنامه دولت این است که در یک دوره ۵ ساله ۳۵۰ هزار هکتار کانون ریزگرد را تصویب کند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹