Advertisment سرپرست جدید دانشکده محیط زیست معرفی شد | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

سرپرست جدید دانشکده محیط زیست معرفی شد

امید بزرگ حداد سرپرست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار است و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی را نیز در کارنامه اداری خود دارد.
فاطمه لطفی
در مراسمی با حضور معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست،جمعی از مدیران، معاونان و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست امید بزرگ حداد بعنوان سرپرست جدید دانشکده محیط زیست معرفی شد.به گزارش »انرژی امروز» از سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسمی که با حضور کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از مدیران، معاونان و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست در سالن آمفی تئاتر این مرکز دانشگاهی برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات دکتر احمد طالبی رئیس پیشین این مرکز، حکم انتصاب دکتر امید بزرگ حداد به وی تقدیم شد.  امید بزرگ حداد که هم اکنون سرپرستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار را عهده دار است، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی را نیز در کارنامه اداری خود دارد.وی فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در مقاطع کارشناسی از دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دکتری از دانشگاه علم و صنعت ایران و پسا دکتری از دانشگاه های تورنتو کانادا و دیویس کالیفرنیا در آمریکا است و در سال ۲۰۱۴ جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان انتخاب شد.  دانشکده محیط زیست که از سال ۱۳۵۱ در کرج به عنوان تنها مرکز آکادمیک آموزش های محیط بانی دایر شد در رشته های مختلف محیط زیست اقدام به آموزش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می کند.  
در مراسمی با حضور معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست:

سرپرست جدید دانشکده محیط زیست معرفی شد

امید بزرگ حداد سرپرست پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار است و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی را نیز در کارنامه اداری خود دارد.

در مراسمی با حضور معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست،جمعی از مدیران، معاونان و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست امید بزرگ حداد بعنوان سرپرست جدید دانشکده محیط زیست معرفی شد.

به گزارش »انرژی امروز» از سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسمی که با حضور کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از مدیران، معاونان و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست در سالن آمفی تئاتر این مرکز دانشگاهی برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات دکتر احمد طالبی رئیس پیشین این مرکز، حکم انتصاب دکتر امید بزرگ حداد به وی تقدیم شد.
 

امید بزرگ حداد که هم اکنون سرپرستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار را عهده دار است، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی را نیز در کارنامه اداری خود دارد.

وی فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در مقاطع کارشناسی از دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دکتری از دانشگاه علم و صنعت ایران و پسا دکتری از دانشگاه های تورنتو کانادا و دیویس کالیفرنیا در آمریکا است و در سال ۲۰۱۴ جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان انتخاب شد.
 

دانشکده محیط زیست که از سال ۱۳۵۱ در کرج به عنوان تنها مرکز آکادمیک آموزش های محیط بانی دایر شد در رشته های مختلف محیط زیست اقدام به آموزش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می کند. 

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹