Advertisment تهرانی ها آسوده بخوابند؛ زلزله نمی‌آید! | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تهرانی ها آسوده بخوابند؛ زلزله نمی‌آید!

مرکز لرزه‌نگاری کشور شایعات درخصوص وقوع زلزله طی ۴۸ ساعت آینده در تهران را رد کرد.
دبیر تحریریه
مرکز لرزه‌نگاری کشور شایعات درخصوص وقوع زلزله طی ۴۸ ساعت آینده در تهران را رد کرد.به گزارش انرژی امروز، در اطلاعیه این مرکز آمده است: در پی شایعات اخیر درخصوص پیش‌بینی وقوع زمین لرزه بزرگ طی ۴۸  ساعت آینده در کشور و بخصوص در شهر تهران، به اطلاع می‌رسانیم چنین شایعاتی مبنای علمی ندارد و مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ضمن تکذیب آن، از هموطنان تقاضا می‌کند به این‌گونه شایعات توجه نکنند و اخبار و اطلاعات مرتبط با زمین لرزه را از مبادی رسمی و علمی ذیربط کشور پیگیری کنند.

تهرانی ها آسوده بخوابند؛ زلزله نمی‌آید!

مرکز لرزه‌نگاری کشور شایعات درخصوص وقوع زلزله طی ۴۸ ساعت آینده در تهران را رد کرد.
اخبار مدیریت شهری
مرکز لرزه‌نگاری کشور شایعات درخصوص وقوع زلزله طی ۴۸ ساعت آینده در تهران را رد کرد.
به گزارش انرژی امروز، در اطلاعیه این مرکز آمده است: در پی شایعات اخیر درخصوص پیش‌بینی وقوع زمین لرزه بزرگ طی ۴۸  ساعت آینده در کشور و بخصوص در شهر تهران، به اطلاع می‌رسانیم چنین شایعاتی مبنای علمی ندارد و مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ضمن تکذیب آن، از هموطنان تقاضا می‌کند به این‌گونه شایعات توجه نکنند و اخبار و اطلاعات مرتبط با زمین لرزه را از مبادی رسمی و علمی ذیربط کشور پیگیری کنند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹