Advertisment «آنا» سواحل اقیانوس اطلس در اروپا را درمی نوردد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

«آنا» سواحل اقیانوس اطلس در اروپا را درمی نوردد

بارش برف سنگین در شمال اروپا، به لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های مختلف اروپا و قطع برق هزاران خانه در بریتانیا انجامیده است.
فاطمه لطفی
بارش برف سنگین در شمال اروپا، به لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های مختلف انجامیده است.امروز در فرودگاه شیپول آمستردام، یکی از بزرگترین فرودگاه‌های اروپا، حدود ۴۰۰ پرواز لغو شده‌اند.همزمان، در فرودگاه بروکسل، بیش از ۲۰۰ پرواز به شرنوشت مشابهی دچار شده‌اند.در آلمان هم بارش برف سنگین علاوه بر لغو پروازها باعث حوادث متعدد رانندگی و راه بندان‌های شدید شده است.روز یکشنبه هم، حدود ۳۰۰ پرواز از مبدا فرودگاه فرانکفورت، پررفت و آمدترین فرودگاه آلمان، لغو شده بودند.از دیروز تاکنون، همچنین، صدها پرواز در فرودگاه‌های مختلف با تاخیرهای بعضا طولانی مدت مواجه شده‌اند.در نتیجه این وضعیت، در شهرهای گوناگون به مسافران توصیه شده قبل از حرکت به سمت فرودگاه‌ها مطمئن شوند که پروازهایشان لغو نشده است.در هلند همچنین فرودگاه آیندهوون هم موقتا بسته شد و بسیاری از مدارس این کشور روز دوشنبه تعطیل بود.در بریتانیا نیز، در نتیجه بارندگی برف ده‌ها پرواز فرودگاه هیترو لغو شده است.برف سنگین همچنین باعث قطع برق هزاران خانه در این کشور شد و صدها مدرسه هم تعطیل شده است.درحالی که توفان موسوم به «آنا» سواحل اقیانوس اطلس در اروپا را درمی نوردد در ۳۲ منطقه در فرانسه هم وضعیت «اضطراری» اعلام شد. شمار این مناطق در شمال و جنوب کشور بعدا به ۸ کاهش یافت.شدت تندبادهای این توفان ۱۵۰ کیلومتر در ساعت است.همچنین در مورد احتمال سقوط بهمن در مراکز اسکی در آلپ هشدار داده شده است که بعد از ریزش بیش از یک متر برف در ارتفاع دو هزار متری به بالا بود.
لغو پروازها و قطع برق در اروپا با بارش برف:

«آنا» سواحل اقیانوس اطلس در اروپا را درمی نوردد

بارش برف سنگین در شمال اروپا، به لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های مختلف اروپا و قطع برق هزاران خانه در بریتانیا انجامیده است.
اخبار مدیریت شهری

بارش برف سنگین در شمال اروپا، به لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های مختلف انجامیده است.

امروز در فرودگاه شیپول آمستردام، یکی از بزرگترین فرودگاه‌های اروپا، حدود ۴۰۰ پرواز لغو شده‌اند.

همزمان، در فرودگاه بروکسل، بیش از ۲۰۰ پرواز به شرنوشت مشابهی دچار شده‌اند.

در آلمان هم بارش برف سنگین علاوه بر لغو پروازها باعث حوادث متعدد رانندگی و راه بندان‌های شدید شده است.

روز یکشنبه هم، حدود ۳۰۰ پرواز از مبدا فرودگاه فرانکفورت، پررفت و آمدترین فرودگاه آلمان، لغو شده بودند.

از دیروز تاکنون، همچنین، صدها پرواز در فرودگاه‌های مختلف با تاخیرهای بعضا طولانی مدت مواجه شده‌اند.

در نتیجه این وضعیت، در شهرهای گوناگون به مسافران توصیه شده قبل از حرکت به سمت فرودگاه‌ها مطمئن شوند که پروازهایشان لغو نشده است.

در هلند همچنین فرودگاه آیندهوون هم موقتا بسته شد و بسیاری از مدارس این کشور روز دوشنبه تعطیل بود.

در بریتانیا نیز، در نتیجه بارندگی برف ده‌ها پرواز فرودگاه هیترو لغو شده است.

برف سنگین همچنین باعث قطع برق هزاران خانه در این کشور شد و صدها مدرسه هم تعطیل شده است.

درحالی که توفان موسوم به «آنا» سواحل اقیانوس اطلس در اروپا را درمی نوردد در ۳۲ منطقه در فرانسه هم وضعیت «اضطراری» اعلام شد. شمار این مناطق در شمال و جنوب کشور بعدا به ۸ کاهش یافت.

شدت تندبادهای این توفان ۱۵۰ کیلومتر در ساعت است.

همچنین در مورد احتمال سقوط بهمن در مراکز اسکی در آلپ هشدار داده شده است که بعد از ریزش بیش از یک متر برف در ارتفاع دو هزار متری به بالا بود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹