Advertisment فروش بنزین رکورد زد | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

فروش بنزین رکورد زد

مصرف بنزین ۹ درصد رشد پیدا کرده و به پیک مصرف آن رسیدیم؛ اما مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد.
پانیسا حسن زاده
هم اکنون بیش از ۸۳ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود و به پیک مصرف این سوخت گران‌بها و پرحاشیه رسیدیم اما در تامین آن هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.به گزارش خبرنگار پالایش «انرژی امروز»، پس از ماه مبارک رمضان، متوسط مصرف بنزین بالغ بر ۸۳ میلیون لیتر شد و همچنان رو به افزایش است؛ درخواست این سوخت پرطرفدار، ۹ درصد رشد پیدا کرده و تابستان، فصل مسافرت‌ها نیز بر افزایش مصرف بنزین دامن می‌زند این درحالی است که به گفته برخی مسوولین تولید بیش از اندازه خودرو و شرایط آسان خرید آن، یکی از علل افزایش مصرف بنیزین است.شاهرخ خسروانی، معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید دارد که مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است؛ در عین حال بیش از ۶۰ درصد ذخیره‌سازی بنزین در چهار استان تهران، خراسان شمالی، مازندران و گیلان است اما درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد.با افزایش غیرعادی مصرف بنزین اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دلنگرانی‌ای بابت تامین بنزین ندارد.درشرایطی که فروش بنزین در کشور رکورد زده است، کاهش قاچاق شرایط بهتری را برای سبد سوخت کشور رقم می‌زند.در این راستا، طرح فروش مرزی به عنوان یکی از راه‌های مهم در کاهش قاچاق به سه روش پیگیری می‌شود؛ فروش سوخت در پایانه های مرزی یکی از این روش‌هاست، به این صورت که باک خودروهایی که از مرز رد می شوند به‌وسیله دستگاهی کنترل می شود و مابه التفاوت میزان آن طبق نرخ تعادلی از خودرو دریافت می‌شود.روش دوم طرح فروش سوخت در بازارهای مرزی به منظور صادرات است که از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر انجام می شود و سومین روش نیز فروش سوخت به خانوارهای مرزنشین در شعاع ۲۰ کیلومتری است که برای هر خانواده مرزنشین تا شعاع ۲۰ کیلومتری سهمیه ای در نظر گرفته شده که قیمت آن کمی پایین تر از قیمت اصلی است.همچنین سامانه تجارت آسان در راستای درخواست سیستمی مصرف کنندگان فرآورده‌ها به عنوان یکی دیگر از اقدامات برای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده ایجاد شده است و در این روش، توزیع نفت سفید به سرپرستان خانوارهایی که از نعمت گاز بهره مند نیستند، با تعبیه دستگاه‌های پوز در پست بانک‌های محله‌های مورد نظر صورت می‌گیرد.

فروش بنزین رکورد زد

مصرف بنزین ۹ درصد رشد پیدا کرده و به پیک مصرف آن رسیدیم؛ اما مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد.
اخبار پالایش پخش

هم اکنون بیش از ۸۳ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود و به پیک مصرف این سوخت گران‌بها و پرحاشیه رسیدیم اما در تامین آن هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار پالایش «انرژی امروز»، پس از ماه مبارک رمضان، متوسط مصرف بنزین بالغ بر ۸۳ میلیون لیتر شد و همچنان رو به افزایش است؛ درخواست این سوخت پرطرفدار، ۹ درصد رشد پیدا کرده و تابستان، فصل مسافرت‌ها نیز بر افزایش مصرف بنزین دامن می‌زند این درحالی است که به گفته برخی مسوولین تولید بیش از اندازه خودرو و شرایط آسان خرید آن، یکی از علل افزایش مصرف بنیزین است.

شاهرخ خسروانی، معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید دارد که مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است؛ در عین حال بیش از ۶۰ درصد ذخیره‌سازی بنزین در چهار استان تهران، خراسان شمالی، مازندران و گیلان است اما درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد.

با افزایش غیرعادی مصرف بنزین اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دلنگرانی‌ای بابت تامین بنزین ندارد.

درشرایطی که فروش بنزین در کشور رکورد زده است، کاهش قاچاق شرایط بهتری را برای سبد سوخت کشور رقم می‌زند.

در این راستا، طرح فروش مرزی به عنوان یکی از راه‌های مهم در کاهش قاچاق به سه روش پیگیری می‌شود؛ فروش سوخت در پایانه های مرزی یکی از این روش‌هاست، به این صورت که باک خودروهایی که از مرز رد می شوند به‌وسیله دستگاهی کنترل می شود و مابه التفاوت میزان آن طبق نرخ تعادلی از خودرو دریافت می‌شود.

روش دوم طرح فروش سوخت در بازارهای مرزی به منظور صادرات است که از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر انجام می شود و سومین روش نیز فروش سوخت به خانوارهای مرزنشین در شعاع ۲۰ کیلومتری است که برای هر خانواده مرزنشین تا شعاع ۲۰ کیلومتری سهمیه ای در نظر گرفته شده که قیمت آن کمی پایین تر از قیمت اصلی است.

همچنین سامانه تجارت آسان در راستای درخواست سیستمی مصرف کنندگان فرآورده‌ها به عنوان یکی دیگر از اقدامات برای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده ایجاد شده است و در این روش، توزیع نفت سفید به سرپرستان خانوارهایی که از نعمت گاز بهره مند نیستند، با تعبیه دستگاه‌های پوز در پست بانک‌های محله‌های مورد نظر صورت می‌گیرد.

کد خبر: 
۱۰۲۵۷
منبع خبر: 

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹