رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

جایگاه شرکتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد، خصوصی شد

در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سازمان خصوصی سازی کشور جایگاه شرکتی ناحیه مرکزی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.
اخبار پالایش پخش

جایگاه شرکتی ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش انرژی امروز، مدیر منطقه کهگیلویه و بویراحمد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سازمان خصوصی سازی کشور جایگاه شرکتی ناحیه مرکزی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.

لطف اله مسعودی اظهار کرد : جهت اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور مسئولین و روسای واحدهای منطقه ، کلیه اموال و دارایی های جایگاه ناحیه مرکزی از جمله اموال منقول و غیر منقول بطور یکجا به بخش خصوص واگذار و از این پس جایگاه مذکور توسط خریدار بخش خصوص اداره خواهد شد و به فعالیت سوخترسانی همچون جایگاههای خصوصی سطح استان ادامه خواهد داد و این جایگاه تنها جایگاه شرکتی منطقه می باشد که تقریباً در مرکز شهر یاسوج واقع می باشد.

مسعودی در پایان گفت : هم اکنون ۲۸ باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی ۲۷ باب جایگاه سوخت CNG فعال در سطح استان نسبت به عرضه سوخت رسانی فعالیت دارند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

جایگاه شرکتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد، خصوصی شد

در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سازمان خصوصی سازی کشور جایگاه شرکتی ناحیه مرکزی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.
پانیسا حسن زاده
جایگاه شرکتی ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد به بخش خصوصی واگذار شد.به گزارش انرژی امروز، مدیر منطقه کهگیلویه و بویراحمد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سازمان خصوصی سازی کشور جایگاه شرکتی ناحیه مرکزی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.لطف اله مسعودی اظهار کرد : جهت اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور مسئولین و روسای واحدهای منطقه ، کلیه اموال و دارایی های جایگاه ناحیه مرکزی از جمله اموال منقول و غیر منقول بطور یکجا به بخش خصوص واگذار و از این پس جایگاه مذکور توسط خریدار بخش خصوص اداره خواهد شد و به فعالیت سوخترسانی همچون جایگاههای خصوصی سطح استان ادامه خواهد داد و این جایگاه تنها جایگاه شرکتی منطقه می باشد که تقریباً در مرکز شهر یاسوج واقع می باشد.مسعودی در پایان گفت : هم اکنون ۲۸ باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی ۲۷ باب جایگاه سوخت CNG فعال در سطح استان نسبت به عرضه سوخت رسانی فعالیت دارند.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹