Advertisment استخدام ۶۰۰ نفر در پالایشگاه گاز بیدبلند | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

استخدام ۶۰۰ نفر در پالایشگاه گاز بیدبلند

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس تا پایان امسال استخدام می کند.
پانیسا حسن زاده
پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس تا پایان امسال استخدام می کند.به گزارش انرژی امروز، محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: برای دوران بهره برداری در اواخر سال ۹۶، حدود ۶۰۰ نفر را به صورت مستقیم و از طریق آزمون کتبی، مصاحبه علمی - تخصصی و معاینات پزشکی، جذب پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس خواهیم کرد که فاز نخست آن اواخر امسال انجام می شود.وی افزود: این آزمون از طریق یکی از دانشگاههای معتبر کشور انجام خواهد شد و اسامی پذیرفته شدگان را ۲ الی ۳ برابرظرفیت پذیرش اعلام می کنیم و بعد از انجام مصاحبه های تخصصی - عمومی و معاینات پزشکی، آنها را به طرحهای مشابه پارس جنوبی و پالایشگاههای گاز کشور معرفی خواهیم کرد تا آموزشهای لازم را از لحاظ بهره برداری ببینند و بتوانیم در اواخر سال ۹۷ که پالایشگاه وارد فاز راه اندازی می شود، این نیروهای متخصص را به کار بگیریم.
تا پایان امسال صورت می‌گیرد؛

استخدام ۶۰۰ نفر در پالایشگاه گاز بیدبلند

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس تا پایان امسال استخدام می کند.
اخبار پالایش پخش

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس تا پایان امسال استخدام می کند.

به گزارش انرژی امروز، محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: برای دوران بهره برداری در اواخر سال ۹۶، حدود ۶۰۰ نفر را به صورت مستقیم و از طریق آزمون کتبی، مصاحبه علمی - تخصصی و معاینات پزشکی، جذب پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس خواهیم کرد که فاز نخست آن اواخر امسال انجام می شود.

وی افزود: این آزمون از طریق یکی از دانشگاههای معتبر کشور انجام خواهد شد و اسامی پذیرفته شدگان را ۲ الی ۳ برابرظرفیت پذیرش اعلام می کنیم و بعد از انجام مصاحبه های تخصصی - عمومی و معاینات پزشکی، آنها را به طرحهای مشابه پارس جنوبی و پالایشگاههای گاز کشور معرفی خواهیم کرد تا آموزشهای لازم را از لحاظ بهره برداری ببینند و بتوانیم در اواخر سال ۹۷ که پالایشگاه وارد فاز راه اندازی می شود، این نیروهای متخصص را به کار بگیریم.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹