رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
شمس اردکانی خطاب به رییس‌جمهور مطرح کرد:

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ تومانی حامل‌های انرژی

علی شمس اردکانی گفت: دولت معادل ۴.۵ میلیارد دلار به اعضای انجمن استصنا، به بخش خصوصی نفت ۹۲۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است. کسی که بدهکار است چرا باید صدقه دهد؟
اخبار پالایش پخش

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: دولت معادل ۴.۵ میلیارد دلار به اعضای انجمن استصنا، به ما ۹۲۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است. کسی که بدهکار است چرا باید صدقه دهد؟

به گزارش خبرنگار «انرژی امروز» علی شمس اردکانی در در جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که صبح امروز برگزار شد با تاکید بر اینکه «برای کاهش شدت مصرف انرژی باید برای بهینه سازی مصرف تلاش شود» گفت: در قانون آمده که هر چه انرژی ذخیره شود، باید معادل آن به مصرف کننده پرداخت شود.

او در ادامه افزود: اولاد دارسی یک آیین نامه نوشتند که خلاف قانون است و تا امروز ریالی بابت ذخیره انرژی پرداخته نشده است. 

اردکانی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: گرفتن یارانه برای اغنیا صحیح نیست چراکه مانند گرفتن صدقه است؛ از سوی دیگر بدهکار نیز نباید صدقه دهد.

او خاطرنشان کرد: دولت معادل ۴.۵ میلیارد دلار به اعضای انجمن استصنا ، به ما (شرکت‌های خصوصی عضو اتاق بازرگانی) ۹۲۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است. کسی که بدهکار است چرا باید صدقه دهد؟

اردکانی با اشاره به تشکیل انجمن احداث و انرژی گفت: اخیرا به رییس‌جمهور پیشنهاد کردم که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جای آن دارد که ۵۰۰ تومان بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزایند. بر گاز نیز ۵۰ تومان بیفزایند و این پول صرف سرمایه گذاری شود. از این محل در سال ۶۲ هزار میلیارد تومان جمع خواهد شد. 

اردکانی تصریح کرد: شرایط سرمایه‌گذاری مناسب کشور نیست.

سید محمد صادق زاده، معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، در ادامه این نشست گفت: در حوزه تجدید پذیرها موفقیت حاصل شده این بود که دولت چاه خود را پر کرد و قرار شد تنها از چاه بخش خصوصی آب برداشت کند. دولت دیگر سرمایه گذاری نکرد البته مسیر ما به ویژه از جهت پوشش ریسک‌ها پر از اشکال است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ تومانی حامل‌های انرژی

علی شمس اردکانی گفت: دولت معادل ۴.۵ میلیارد دلار به اعضای انجمن استصنا، به بخش خصوصی نفت ۹۲۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است. کسی که بدهکار است چرا باید صدقه دهد؟
پانیسا حسن زاده
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: دولت معادل ۴.۵ میلیارد دلار به اعضای انجمن استصنا، به ما ۹۲۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است. کسی که بدهکار است چرا باید صدقه دهد؟به گزارش خبرنگار «انرژی امروز» علی شمس اردکانی در در جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که صبح امروز برگزار شد با تاکید بر اینکه «برای کاهش شدت مصرف انرژی باید برای بهینه سازی مصرف تلاش شود» گفت: در قانون آمده که هر چه انرژی ذخیره شود، باید معادل آن به مصرف کننده پرداخت شود.او در ادامه افزود: اولاد دارسی یک آیین نامه نوشتند که خلاف قانون است و تا امروز ریالی بابت ذخیره انرژی پرداخته نشده است. اردکانی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: گرفتن یارانه برای اغنیا صحیح نیست چراکه مانند گرفتن صدقه است؛ از سوی دیگر بدهکار نیز نباید صدقه دهد.او خاطرنشان کرد: دولت معادل ۴.۵ میلیارد دلار به اعضای انجمن استصنا ، به ما (شرکت‌های خصوصی عضو اتاق بازرگانی) ۹۲۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است. کسی که بدهکار است چرا باید صدقه دهد؟اردکانی با اشاره به تشکیل انجمن احداث و انرژی گفت: اخیرا به رییس‌جمهور پیشنهاد کردم که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جای آن دارد که ۵۰۰ تومان بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزایند. بر گاز نیز ۵۰ تومان بیفزایند و این پول صرف سرمایه گذاری شود. از این محل در سال ۶۲ هزار میلیارد تومان جمع خواهد شد. اردکانی تصریح کرد: شرایط سرمایه‌گذاری مناسب کشور نیست.سید محمد صادق زاده، معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، در ادامه این نشست گفت: در حوزه تجدید پذیرها موفقیت حاصل شده این بود که دولت چاه خود را پر کرد و قرار شد تنها از چاه بخش خصوصی آب برداشت کند. دولت دیگر سرمایه گذاری نکرد البته مسیر ما به ویژه از جهت پوشش ریسک‌ها پر از اشکال است.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹