Advertisment پالایشگاه لاوان، یک قدم تا استاندارد اروپا | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

پالایشگاه لاوان، یک قدم تا استاندارد اروپا

با اجرای کامل طرح بهبود فرآیند پالایشگاه که در حال حاضر در دست اجرا و رو به پایان است، کیفیت فرآورده های تولیدی بر اساس استاندارد اروپا خواهد بود.
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل پالایشگاه لاوان با تاکید بر نقش این پالایشگاه در خودکفایی ایران، گفت: با اجرای کامل طرح بهبود فرآیند پالایشگاه که در حال حاضر در دست اجرا و رو به پایان است، کیفیت فرآورده های تولیدی بر اساس استاندارد اروپا خواهد بود.به گزارش انرژی امروز، محمدعلی اخباری، حفظ و استمرار تولید، دستیابی به بازارهای جهانی، بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت قوانین و استانداردهای فنی و زیست محیطی را از اهداف پالایشگاه لاوان برشمرداخباری با اشاره به اهمیت استمرار تولید در صنعت پالایشی کشور تصریح کرد: استفاده از توان و ظرفیت فنی  متخصصان پالایشگاه لاوان و صنعتگران داخلی برای رفع نیازهای فنی و مهندسی ، قطعات و تجهیزات موجب خودکفائی شده است.ناصر بابایی معاون شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در این بازدید بر تاکید بر اهداف اجرای طرح های بهبود فرآیند ، استفاده هر چه سریعتراز منافع این طرح های ملی و تولید محصول با کیفیت گفت: این روند به نفع کشور و مردم است و موجب حفظ و صیانت از محیط زیست و کاهش آلاینده های زیست محیطی است.همچنین عبدالهادی مطلق رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان نیز در این بازدید با اشاره به مسئولیت های اجتماعی در جزیره و دهکده لاوان گفت: در  این زمینه اقداماتی مانند ایجاد اشتغال و جذب نیروهای بومی، تامین آب شرب و گاز مصرفی اهالی جزیره و توسعه زیرساخت های آموزشی و مشارکت در برنامه های فرهنگی صورت گرفته است.وی همچنین با اشاره به اقدامات زیست محیطی پالایشگاه گفت: توسعه فضای سبز، کاهش ضایعات و کاهش گازهای آلاینده خروجی به کمتر از حد استانداردهای مورد تایید سازمان محیط زیست و اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین بر اساس استاندارد اروپا از  طرح های این شرکت در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست است.طرح افزایش ظرفیت و بهبود فرآیند شرکت پالایش نفت لاوان دارای دو فاز افزایش کمی و کیفی تولید فرآورده است که فاز اول آن به منظور افزایش ظرفیت از ۳۰ هزار بشکه به ۶۰ هزار بشکه در روز به اتمام رسیده و در تیرماه ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید. با اجرای فاز دو این طرح ظرفیت تولید بنزین معمولی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر ، نفت گاز ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و گاز مایع ۲۱۰ تن در روز می رسد و محصولات سوخت جت به میزان ۱ میلیون لیتر و گوگرد به میزان ۳۰ تن در روز در شرکت پالایش نفت لاوان مطابق با استانداردهای جهانی تولید می شود.

پالایشگاه لاوان، یک قدم تا استاندارد اروپا

با اجرای کامل طرح بهبود فرآیند پالایشگاه که در حال حاضر در دست اجرا و رو به پایان است، کیفیت فرآورده های تولیدی بر اساس استاندارد اروپا خواهد بود.
اخبار پالایش پخش

مدیرعامل پالایشگاه لاوان با تاکید بر نقش این پالایشگاه در خودکفایی ایران، گفت: با اجرای کامل طرح بهبود فرآیند پالایشگاه که در حال حاضر در دست اجرا و رو به پایان است، کیفیت فرآورده های تولیدی بر اساس استاندارد اروپا خواهد بود.

به گزارش انرژی امروز، محمدعلی اخباری، حفظ و استمرار تولید، دستیابی به بازارهای جهانی، بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت قوانین و استانداردهای فنی و زیست محیطی را از اهداف پالایشگاه لاوان برشمرد

اخباری با اشاره به اهمیت استمرار تولید در صنعت پالایشی کشور تصریح کرد: استفاده از توان و ظرفیت فنی  متخصصان پالایشگاه لاوان و صنعتگران داخلی برای رفع نیازهای فنی و مهندسی ، قطعات و تجهیزات موجب خودکفائی شده است.

ناصر بابایی معاون شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در این بازدید بر تاکید بر اهداف اجرای طرح های بهبود فرآیند ، استفاده هر چه سریعتراز منافع این طرح های ملی و تولید محصول با کیفیت گفت: این روند به نفع کشور و مردم است و موجب حفظ و صیانت از محیط زیست و کاهش آلاینده های زیست محیطی است.

همچنین عبدالهادی مطلق رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان نیز در این بازدید با اشاره به مسئولیت های اجتماعی در جزیره و دهکده لاوان گفت: در  این زمینه اقداماتی مانند ایجاد اشتغال و جذب نیروهای بومی، تامین آب شرب و گاز مصرفی اهالی جزیره و توسعه زیرساخت های آموزشی و مشارکت در برنامه های فرهنگی صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات زیست محیطی پالایشگاه گفت: توسعه فضای سبز، کاهش ضایعات و کاهش گازهای آلاینده خروجی به کمتر از حد استانداردهای مورد تایید سازمان محیط زیست و اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین بر اساس استاندارد اروپا از  طرح های این شرکت در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست است.

طرح افزایش ظرفیت و بهبود فرآیند شرکت پالایش نفت لاوان دارای دو فاز افزایش کمی و کیفی تولید فرآورده است که فاز اول آن به منظور افزایش ظرفیت از ۳۰ هزار بشکه به ۶۰ هزار بشکه در روز به اتمام رسیده و در تیرماه ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید. با اجرای فاز دو این طرح ظرفیت تولید بنزین معمولی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر ، نفت گاز ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و گاز مایع ۲۱۰ تن در روز می رسد و محصولات سوخت جت به میزان ۱ میلیون لیتر و گوگرد به میزان ۳۰ تن در روز در شرکت پالایش نفت لاوان مطابق با استانداردهای جهانی تولید می شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹