Advertisment در صنعت نفت، نیازی به واردات پمپ نداریم | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
شکست انحصار و چالش های تولید پمپ های صنعتی در گفتگو با مهندس دیار عصمتی، مدیر امور نفت شرکت پمپیران

در صنعت نفت، نیازی به واردات پمپ نداریم

پروین فغفوری آذر

پروین فغفوری آذر
پروین فغفوری آذر

خبرنگار حوزه بین الملل انرژی امروز

 شرکت پمپیران

ساخت داخل و حمایت دولت از سازندگان ایرانی فعال در فضای کسب و کار صنعت نفت را می توان موضوعی سهل و ممتنع برشمرد؛ سهل به این دلیل که تقریباً هیچ مدیر و مسئول دولتی را نمی توان یافت که با این موضوع مخالف باشد و ممتنع از آن رو که به اذعان بسیاری از مدیران بخش خصوصی که فقط با ۳۰درصد از ظرفیت خود در حال تولید هستند و درهای صنعت نفت و کشور به روی محصولات خارجی که مشابه داخلی دارند، همچنان باز است!

مهندس «دیار عصمتی» که مسئولیت راهبری امور نفت شرکت پمپیران را برعهده دارد، در گفتگو با «تازه های انرژی» اگرچه بر ضرورت حمایت بیش از پیش و پشتیبانی دولت از سازندگان داخلی تأکید می کند، اما معتقد است مدیران و متخصصان پمپیران، به دور از هیاهوهای تبلیغاتی، روزآمدی و ساخت تجهیزات با کیفیت، همگام با استانداردهای جهانی را اصلی ترین وظیفۀ خود می دانند. گروه پمپ‌سازی ایران بیش از یک‌هزار نفر پرسنل دارد و ۴۵۰ نفر از آنها در شرکت پمپیران در شهر تاریخی و زیبای تبریز مشغول به‌کار هستند، به عنوان بزرگ‌ترین عضو از هلدینگ گروه پمپ‌سازی ایران، انواع پمپ‌های گریز از مرکز در استانداردهای بین‌المللی API 610، ISO 5199، NFPA 20 و ISO 9908 برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی در این شرکت طراحی و تولید می شود.

برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت ایران توان ازجمله رویدادهای مهمی برشمرد که تمامی بازیگران دولتی و بخش خصوصی فعال در فضای کسب و کار صنعت نفت درآن حضور پیدا میکنند. این موضوع در برنامههای پمپیران چه جایگاهی دارد و در نمایشگاه امسال، چه دستاوردهایی داشتید؟

        هدف اصلی مجموعۀ پمپیران، معرفی و عرضۀ توانمندیها و دستاوردهای جدید شرکت برای متخصصان و همچنین برقراری ارتباط بیشتر و نزدیکتر با مشتریان بالقوه و بالفعل است. حضور مشتریانی که خرید انجام میدهند، اعم از پیمانکاران و کارفرمایان، این فرصت طلایی را ایجاد میکند تا ضمن آشنایی دقیقتر با توانمندی سازندگان داخلی تجهیزات، انتظارات و نیازمندیهای مشتریان از نزدیک و بدون واسطه به سازندگان منتقل شود. از سوی دیگر چون فضای کسب و کار بسیار رقابتی شده است، تمام شرکتکنندگان کوشش میکنند با آخرین فنّاوریها و شاخصترین محصولات در نمایشگاه حضور داشته باشند و این میدان رقابتی، قطعاً کمک شایانی به گزینش شرکای تجاری توسط مشتریان خواهد داشت.

    نمایشگاه صنعت نفت ایران، نخستین نمایشگاه در سطح خاورمیانه و پنجمین نمایشگاه در سطح جهانی است. برهمیناساس، مجموعۀ پمپیران هم با آخرین محصولات خود در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

 

در این نمایشگاه، تأکید شما بر ارائۀ کدام گروه از محصولات بود؟

هدفگذاری ما ارائۀ محصولاتی بود که بنا به نیاز امروز صنعت نفت کشور و به ویژه در حوزۀ انتقال نفت خام مورد درخواست شرکتهای معظم نفتی به پمپیران سفارش داده شدهاند. این محصولات شامل پمپهای سری BB1وBB3 هستند که تا ۲ سال قبل، فقط از شرکتهای اروپایی و امریکایی تأمین میشدند و هماکنون از نقطه آغازین طراحی، ریخته‌‌گری، ماشینکاری، مونتاژ و آزمون عملکرد، کلیۀ مراحل در مجموعۀ شرکت پمپیران و توسط متخصصّان جوان، انجام می پذیرد.

 

 این محصولات در چه طیفی تولید میشوند و آیا سابقۀ استفاده در صنعت نفت ایران را هم دارند یا صرفاً در مرحلۀ تولید قرار گرفتهاند؟

دامنۀ تولید این محصولات تا ظرفیت ۵مگاوات در شرکت پمپیران انجام شده و رفرنسهای خیلی خوبی نیز در میادین نفتی و مخازن داریم که این محصولات، نصب شده و در حال بهرهبرداری هستند.

 

 استقبال مسئولان و بازدیدکنندگان از ارائۀ این محصولات در نمایشگاه چگونه بود؟

در حاشیۀ نمایشگاه صنعت نفت در سال جاری و در حضور مدیران ارشد شرکت ملّی نفت ایران، رونمایی از پمپ سری BB3 صورت گرفت که این پمپ به سفارش شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب برای انتقال نفتخام، طراحی، تولید و تست شد.

 

 عمق ساخت داخل این محصول چقدر است و آیا دانش فنی مربوط به آن را کاملاً در اختیار دارید؟

وجه تمایز قرارداد مربوط به این محصول، نظارت مرحله‌‌ای کارفرما بر تمام مراحل طراحی، تولید و تست بود که در حقیقت، بومیسازی این محصول را تصدیق میکند. این پمپ، جزو محصولات شاخص شرکت پمپیران است که موفق به دریافت گواهی دانشبنیان از معاونت محترم علمی و فنّاوری ریاست جمهوری نیز شده است. افزونبر پمپ سری BB3، محصول مهم دیگر ما که در نمایشگاه ارائه شد، پمپ کولینگ BB1 با ظرفیت آبدهی ۱۱هزار مترمکعب بر ساعت بود که به سفارش یکی از شرکتهای پتروشیمی طراحی و ساخته شده است. محصول سوم نیز بویلرفیدپمپ یا همان پمپ تغذیۀ دیگ بخار است که تولید و طراحی آن به سفارش نیروگاه حرارتی خیّام انجام شد.

 

 آقای مهندس! در فضای کنونی اقتصادی و کسب کار کشور، افزونبر دانش فنی و تولید محصولات مورد نیاز صنایع مختلف کشور، اشتغالزایی برای جوانان و متخصصان نیز اهمیت بهسزایی دارد. در اینخصوص چه دستاوردهایی داشتهاید؟

پاسخ این سؤال را با مثالی ارائه میکنم؛ پمپیران در حال حاضر ۴۵۰ نفر پرسنل دارد، همچنین حدود ۳۰۰ تأمینکننده فعّال داریم و بهازای هر محصولی که اضافه میشود حدود ۱۰ تا ۱۵ تأمینکنندۀ دیگر به شبکۀ زنجیرۀ تأمین و تولید ما افزوده میشود. برهمیناساس با قاطعیت بیان میکنم که پمپیران در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۰۰هزار شغل مستقل به وجود آورده است، زیرا ۳۰۰ تأمینکننده با شبکه زنجیرۀ عرضۀ مستقل خود به شبکه پمپیران ملحق میشوند.

 

 با توجه به ارتقای سطوح روابط کشور با جامعۀ بینالملل و گشایشهای بعد از برجام، استقبال و حضور شرکتهای خارجی نیز در نمایشگاه بیشتر شده است. در اینخصوص چه دیدگاهی دارید و این روند، چه فرصتهایی را برای صنعت نفت ایران درپی خواهد داشت؟

همانطور که اشاره کردید، مشاهدات و ارزیابی ما نیز مراجعۀ بیشتر را در نمایشگاه امسال نشان میدهد و افزایش شمار شرکتکنندگان خارجی بیانگر این مطلب بود، اما امیدواریم در ماههای آینده وضعیت اقتصاد کشور به سمتی سوق پیدا کند که پروژهها فعّالتر شوند. نهتنها ما، بلکه سایر سازندگان و تأمینکنندگان به این امید در چنین رویدادهایی حضور مییابیم که کسب و کار در تمامی حوزهها، خصوصاً صنعت نفت، رونق بیشتری بگیرد و پروژهها، فعالتر شوند. البته فضای کنونی کشور، فضای مثبت و امیدوارکنندهای نسبت به آینده است. با توجه به دستاوردهای متعدد مجموعۀ پمپیران در سالهای متمادی، به دنبال این هستیم که اعلام کنیم در حال حاضر دیگر نیاز به وارادت پمپ نیست. ما و سایر تولیدکنندگان این تجهیزات میتوانیم تمام پمپهای مورد نیاز را کشور را طراحی، تولید و تأمین کنیم. در شرکت پمپیران، پیچیدهترین پمپها را طراحی و تولید کردهایم.

 

 آیا ارتباط و تعامل با سازندگان معتبر دارای دانش فنی روزآمد در دستور شرکت قرار دارد و زمینهای برای تعامل با شرکتهای خارجی در نمایشگاه فراهم شده است؟

باید توجه داشت که پمپ، تجهیزی متشکل از مجموعهای از اقلام مختلف مانند الکتروموتور، نشتبند مکانیکی و کوپلینگ است. به هر حال برخی از اقلام در داخل کشور تولید نشده و قاب ل تأمین نیستند. برهمیناساس نوع ارتباط ما با شرکتهای خارجی نیز در واقع برای جمعکردن مجموعۀ پمپ است. فارغ از مسئلۀ تأمین، با چند شرکت مطرح بینالمللی هم بحث انتقال دانش و مشارکت پروژههای را بزرگ را در نمایشگاه انجام دادیم تا بتوانیم این پروژهها را که به لحاظ مالی نیاز به پتانسیل بیشتری دارد، با همکاری شرکایی که هم تجربۀ بیشتر و هم پتانسیل مالی وسیعتری دارند، به جلو ببریم. بههمین دلیل نیز تعاملات مختلفی هم برای تأمین قطعات و هم در زمینۀ مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی داشتهایم.

 

 ازجمله چالشهای اصلی حمایت از ساخت داخل، رویکرد مدیران دولتی در اجراییکردن قوانین مصوب در اینزمینه است. در اینخصوص چه دیدگاهی دارید و آیا از عملکرد دولت یازدهم در حوزۀ حمایت از ساخت داخل، رضایت دارید؟

اگرچه قوانین حمایتی بسیار خوبی تصویب شده و دولت نیز به این موضوع توجه دارد، اما متناسب با قوانین و شرایط موجود، اهتمام بیشتری نیاز داریم و این توجهات باید عملیاتی شوند. واقعیت این است که قوانین حمایتی متعددی وجود دارد، اما کماکان واردات در حجم وسیعی انجام میشود، آن هم بدون اینکه دلیل شفافی برای این نوع واردات وجود داشته باشد. تقریباً هر روزه و از طریق انجمنها و وزارت صنایع درگیر این موضوع هستیم تا تجهیزی که در داخل ساخته میشود را از آن طرف مرزها تأمین نکنیم. خلاصۀ مطلب این است که از قوانین رضایت داریم، هرچند هنوز بهطور کامل عملیاتی نشدهاند.

۴۹