Advertisment اختصاص بهینه ی میزان گاز تزریق برای فراز آوری با گاز | تازه‌های انرژی ایران

اختصاص بهینه ی میزان گاز تزریق برای فراز آوری با گاز

« اختصاص بهینه ی میزان گاز تزریق برای فراز آوری با گاز در یکی از میادین نفتی با استفاده از الگوریتم» پایان نامه ایست که در دانشگاه شریف ارائه شده است.

به گزارش «انرژی امروز» در چکیده این پایان نامه آمده است: در مراحل اولیه تولید از مخازن نفت معمولا انرژی کافی برای فشار نفت از مخزن به چاه و پس از آن از چاه به سطح موجود می باشد، اما به مرور زمان هنگامی که انرژی مخزن بیش از حد کم می شود تا به مروز زمان دیگر نمی تواند جریان موجود در چاه را به حرکت بیاندازد و یا نرخ تولید دلخواه از میزان مورد نظر کمتر می شود، با استفاده از روش های فرازآوری مصنوعی می توان این افت انرژی ایجاد شده برای انتقال نفت به سطح را ایجاد کرد که استفاده از این روش ها امری ضروری تلقی می گردد.

یکی از رایج ترین روش های فرازآوری مصنوعی استفاده از روش فرازآوری با گاز متناوب می باشد که به طور گسترده ای در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد که در طی آن در فشار مناسب، گاز در یک عمق مناسب در لوله ی مغزی تزریق می گردد تا با ایجاد حالت گازی در ستون نفت و در نتیجه سبک کردن آن سبب تولید بیشتر نفت گردد. هر چاه دارای یک نقطه ی بهینه ی تزریق می باشد که در آن نقطه با تزریق گاز بیشترین میزان نفت، تولید می شود. در شرایط ایده آل که در آن هیچ محدودیتی برای مقدار کل گاز در دسترس وجود ندارد می توان مقدار کافی از گاز را به هر چاه تزریق کرد تا حداکثر میزان تولید به دست آید.

در این پروژه یک روش جدید برای پیدا کردن نرخ بهینه ی گاز تزریقی برای گروهی از چاه ها به روش فرازآوری مصنوعی با گاز متناوب ارائه شده است که سبب به حداکثر رسیدن میزان کل نفت تولیدی می باشد. بنابراین، تخصیص مقدار بهینه از گاز به هر چاه برای بدست آوردن حداکثر نرخ تولید نفت امری لازم و ضروری می باشد که در این تحقیق الگوریتم های ABC، PSO و GA جهت تخصیص مقدار بهینه ی گاز برای یک میدانی نفتی با سه حلقه چاه مورد استفاده قرار گرفته اند. بر اساس کل میزان تولید از میدان نفتی مورد مطالعه حاصل از انتخاب بهینه ی گاز تزریقی به چاه ها، روش ABC به نسبت روش های PSO و GA بهینه ترین میزان گاز تزریقی را در پی داشته است.

کلیدواژگان: تخصیص گاز، فرازآوری مصنوعی، بهینه سازی ابتکاری، ازدیادبرداشت

نویسنده: مسعود افشاریان طرفبه

استاد راهنما: محسن مسیحی، محمدحسین غضنفری

لینک ارتباطی با استادراهنما: http://isharif.ir/che/mmasihi

سال انتشار: ۹۵

فایل دریافت پایان نامه:

 

۴۹