Advertisment طراحی بخش الکترونیک ابزار تشخیص نسبت فازها و اندازه گیری جریان چاه انحرافی | تازه‌های انرژی ایران

طراحی بخش الکترونیک ابزار تشخیص نسبت فازها و اندازه گیری جریان چاه انحرافی

« بررسی روش‌ها و طراحی بخش الکترونیک ابزار تشخیص نسبت فازها (آب، نفت و گاز) در چاه‌های نفت انحرافی و اندازه‌گیری جریان هر فاز » عنوان پایان نامه ایست که در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده است.

به گزارش «انرژی امروز» در چکیده این پایان نامه آمده است: در چا‌ه‌های نفت علاوه بر نفت خام، آب و گاز نیز می‌تواند به چاه نفوذ کرده و جریان یابند. اندازه‌گیری نسبت حجمی هر فاز (آب، گاز و نفت) و نیز جریان هرکدام به‌عنوان یک پارامتر تعیین‌کننده در کنترل فرآیند استخراج بسیار مهم است. چرا که هم برای حل مشکلات تولید کاربرد دارد و هم به مدیریت موثرتر انباره کمک می‌کند.

ابزار مناسب برای این کار باید توانایی اندازه‌گیری جریان هر فاز به‌طور جداگانه ( در شرایطی که این فازها از هم جداشده باشند) و نیز نسبت حجمی هر فاز را در ترکیب کلی داشته باشد. این ابزار جریان‌سنج چند فازی (MPFM) نام دارد. به‌علاوه سیستم باید در شرایط سخت چاه نفت (دما و فشار بالا و محیط خورنده) کار کند. اکثر پژوهش‌های قبلی از روش‌های مکانیکی برای اندازه‌گیری جریان استفاده می‌کنند و نوع سیال را با استفاده از مقاومت الکتریکی یا ضریب دی‌الکتریک آن مشخص می‌کنند. با توجه به مشکلات و موانع ذکرشده استفاده از روش‌های ترکیبی ضروری است.

در این پایان‌نامه سیستمی بر اساس سیگنال‌های فراصوت پیشنهادشده است. سیستم اندازه‌گیری سطح از سه زوج فرستنده و گیرنده فراصوت برای تشخیص مرز فازها استفاده می‌کند. این حسگرها با استفاده از اندازه‌گیری زمان پرواز سیگنال فراصوت، مکان مرز بین فازها را در سطح مقطع چاه تعیین می‌کنند. همچنین ابزاری آرایه‌ای برای اندازه‌گیری سرعت جریان فازها و تشخیص فازها طراحی شده است. این ابزار آرایه‌ای نیز از ترکیب روش‌های زمان پرواز و دوپلر برای اندازه‌گیری سرعت جریان و تشخیص ماده پیرامون بهره می‌برد. درنهایت برای تحلیل سیستم پیشنهادی از جهات مختلف محیطی برای اجرای آزمایش‌های عملی بر روی ابزارها، طراحی و ساخته شد. نمونه‌ای از ابزار تعیین مرز بین فازها پیاده‌سازی شده و با انجام چند آزمایش بر روی آن و بررسی خروجی‌ها درکی عملی از ویژگی‌های مختلف این ابزار به دست آمد. این پایان‌نامه نمونه‌ای اولیه از ابزاری ارائه می‌دهد که با کاهش محدودیت‌ها و تأکید بر نقاط قوت می‌تواند به تولید ابزاری قابل‌ارائه و استفاده در صنعت نفت بیانجامد.

کلیدواژگان: جریان سنج چندفاز، چاه انحرافی، امواج فراصوت، زمان پرواز

نویسنده: حسین قاصدی فتح آباد

استاد راهنما: حمید موحدیان عطار

لینک ارتباطی با استادراهنما: movahedian@sharif.ir

سال انتشار: دی ۹۵

فایل دریافت پایان نامه: 

۴۹