Advertisment دانشگاه به کمک آب بیاید | تازه‌های انرژی ایران

دانشگاه به کمک آب بیاید

محمد فاضلی|عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی|  مشاور برنامه‌ریزی وزیر نیرو

 

‌همه می‌دانند که وضعیت منابع آب کشور در شرایط مناسبی نیست و برای درمان دردهای آن به مشارکت همه مردم این سرزمین نیاز است. وزیر نیرو، رضا اردکانیان، ابتدا با ارائه برنامه‌ای که اندیشه‌هایی متفاوت از گذشته مدیریت منابع آب در آن آشکار بود آغاز کرد، سپس در مصاحبه‌ای نشان داد که ایده‌هایش متفاوت از گذشته و تحت تأثیر تجربه داخلی و بین‌المللی اوست.

رضا اردکانیان سپس انتخاب مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو را به شیوه‌ای کاملاً نامعمول در ایران از طریق فراخوان عمومی انجام داد. من که همواره از ایده «دولت موفقیت‌های کوچک‌» (نگاه کنید به: https://t.me/fazeli_mohammad/1247 ) حمایت کرده‌ام، هر سه اقدام او را نوآوری‌هایی در راستای کسب «موفقیت‌های کوچک» می‌دانم که البته مؤثر و امیدبخش هستند.

‌وزیر نیرو چهارمین اقدام خود را نیز با اعلام عمومی برگزاری «هم‌اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط‌زیست» آغاز کرده است (نگاه کنید به: https://goo.gl/WnMrt2) و در مقدمه فراخوان نوشته شده است: وضعیت مدیریت منابع آب و محیط‌زیست کشور به‌ گونه‌ای است که ضرورت دارد همه متخصصان – بالاخص جامعه دانشگاهی کشور – برای بررسی، ارائه راهکارها و اجرای آن‌ها به منظور تعدیل مشکلات و گشودن چشم‌انداز روشنی برای آینده مشارکت کنند. این مهم با توجه به ضرورت «تغییر رویکرد» در مدیریت منابع آب، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

وزارت نیرو در نظر دارد با هدف پی‌ریزی زمینه‌های تعامل مؤثر و مستمر وزارت نیرو و مدیریت بخش آب کشور با متخصصان این حوزه، اولین اجلاس «هم‌اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط‌زیست» را برگزار نماید.

‌وزارت نیرو از استادان متخصص علوم آب و محیط‌زیست خواسته شده است «متون سیاستی» درباره مسائل آب کشور را در زمینه چهار بسته موضوعی به ایمیل دبیرخانه این هم‌اندیشی (ejlas@moe.gov.ir) ارسال کنند. این رویکرد به دانشگاه با ایده‌های ذکرشده در برنامه اردکانیان برای جلب مشارکت همه ذینفعان به حل مسأله آب، سازگار است. او اکنون دانشگاه را برای ایده‌پردازی، اجماع‌سازی و ساختن شبکه‌ای از اندیشمندان به منظور بررسی و رفع مسائل بنیادین آب کشور به مشارکت فراخوانده است.

‌بسته‌های موضوعات این فراخوان نشان می‌دهد همه علوم مرتبط با آب و محیط‌زیست،‌ از حوزه مهندسی تا اقتصاد و علوم اجتماعی دعوت به مشارکت شده‌اند. می‌توانیم بی‌اعتماد باشیم و تصور کنیم این هم اقدام نمایشی دیگری است و راه به جایی نمی‌برد؛ اما وزیر نیرو با پیش بردن فراخوان عمومی برای انتخاب مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو نشان داده است که اهل کار جدی است. ما می‌توانیم به فراخوان او پاسخ مثبت دهیم، همه ایده‌های خود برای بررسی و رفع مسائل آب کشور را با وزارت نیرو و وزیرش به اشتراک بگذاریم، و عمیقاً به جای در کنار ایستادن و انتقاد کردن، وارد گود شویم و به حل مسائل کمک کنیم.

‌دانشگاهیان و متخصصان علوم آب و محیط‌زیست می‌توانند وارد شوند و نه هم‌چون مشارکت در کنفرانسی از جنس آن‌چه معمولاً در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، بلکه با جدیت و از سر دغدغه برای حل مسائل کشور به کمک آب بیایند. این آزمونی برای دانشگاه و یک بخش دولت است تا بدانند چگونه می‌توانند با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند، اعتماد بسازند، ایده بپرورانند، و در کنار یکدیگر به ساختن ایران و رهانیدن آن از چرخه ناکارآمدی و زوال کمک کنند.

‌فرصت ارسال متون سیاستی برای این هم‌اندیشی تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ است. معنای «متن سیاستی» (نوشته‌ای با ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه) و شیوه نگارش آن در وبسایت فراخوان (https://goo.gl/WnMrt2) توضیح داده شده است.

دسته‌بندی‌ها

شخصیتها: 
جغرافیایی: 
۴۹