Advertisment ارائه الگوی افزایش بهره‌وری محصول و کاهش انرژی در پالایشگاه پارس جنوبی به وسیله شبیه ساز اسپن | تازه‌های انرژی ایران

ارائه الگوی افزایش بهره‌وری محصول و کاهش انرژی در پالایشگاه پارس جنوبی به وسیله شبیه ساز اسپن

« ارائه الگوی افزایش بهره‌وری محصول و کاهش انرژی در واحد Off Spec (پالایشگاه پارس جنوبی) به وسیله شبیه ساز اسپن» عنوان پایان نامه ایست که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ارائه شده است.

به گزارش «انرژی امروز» در چکیده این پایان نامه آمده است: در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی روزانه ۴۰۰۰۰ بشکه میعانات گازی در هر فازبوسیله روش جز به جز تثبیت می‌شوند. قلب این فرآیند برج تقطیر ۱۰۱ بوده که شامل ۱۹ سینی و کندانسور کاملا برگشتی می‌باشد. در حال حاضر میزان اتلاف میعانات گازی از گاز تولیدی در واحدOffSpec قابل توجه و برابر با ۷۰۰ بشکه در روز می‌باشد.

در این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی واحدهایبالا دستیو طراحی انتگراسیون تجهیزات روشی با هدف بازیابی میعانات و نهایتا بازیابی ۹۸ درصدی نفت از گاز تولیدی ارائه شده است. ابتدا فرآیند فعلی در محیط نرم افزار تخصصی اسپن با استفاده از بسته ترمودینامیکی پینگ - رابینسون شبیه سازی گردید،سپس براساس فناوری انتگراسیون انرژی استفاده از دمای بالاجریان گازخروجی از کمپرسور۱۰۱جهت گرمایش میعانات خروجی از برج۱۱۰در مبدل پایین برج بعنوان سناریوئی جهت بازیابی میعانات گازی به همراه جمع آوری میعانات گازی هدررفت از سایر واحدهایOff Specارائه گردید.

 نتایج بدست آمده از مدل توسعه یافته به روش طراحی انتگراسیون حاکی از این است که با طراحی یک واحد بهره بردار جهت فرآورش میعانات بازیابی شده می‌توان روزانه۵۵۰ بشکه محصول نفتا و ال پی جی را با کیفیتی نزدیک به محصول اصلی تولید نمود که ارزش هر بشکه از میعانات برابر با ۲۳۰ دلار برآورد گردیده است.

کلیدواژگان: فشار بخار، نرم افزار اسپن، تکنولوژی پینچ

نویسنده: مجید زمانی

استاد راهنما: سعید دلاوری

لینک ارتباطی با استادراهنما: delsaeed2009@gmail.com

سال انتشار: زمستان ۹۵

فایل دریافت پایان نامه:

دسته‌بندی‌ها

۴۹