Advertisment شما نماینده 200 هزار نفتی هستید؟‌ | تازه‌های انرژی ایران

شما نماینده ۲۰۰ هزار نفتی هستید؟‌

سعید ساویز | روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی

چند وقتی است که رفتار یکی از رسانه‌های نفتی به شدت ذهنم را مشغول کرده است. به طور کلی رسانه‌های نفتی به دلیل داشتن وجوه مشترک فنی با هم ارتباط دوستانه ای دارند و به یکدیگر و کار یکدیگر احترام می‌گذارند، هرکدام سعی می‌کنند جریان را از دید خود و بر اساس دانش خود تعویل و تفسیر کنند؛ اما در این راه نهایت سربلندی نفت دغدغه مشترک همه است.

اما متاسفانه گروه‌های که در نفت روزگاری قدرتمند بودند و امروز گوشه‌نشین شده‌اند؛ جدیدا به جمع رسانه‌های نفتی نیز ورود کرده‌ان. و آنهایی را که آرمان و اعتقادشان بیشتر از جنس مادیات است؛ با خود همراه ساخته‌اند.

در جریان روزهای انتخابات شاهد بودیم که رسانه‌ای که اتفاقا بسیار هم داعیه قدمت دارد؛ با تیتر‌های فکاهی و تخیلی سعی در ایجاد فضای شورانگیز خاصی علیه دولت داشت. البته مخالف دولت بودن بد نیست و در میان رسانه‌ها هستند رسانه‌های مخالفی که شما به احترام کلاه از سر برایشان برمی‌دارید؛ اما دروغ‌پردازی و واقعیت را وارونه جلوه دادن در قاموس قلم به دستان نفتی نبود. اگرچه بنده دو یادداشت این رسانه را که هر دو با عنوان «عده‌ای از کارشناسان نفتی» آغاز می‌شد در «شرق» و در «عصر اقتصاد» پاسخ دادم؛ اما گویا سیاسی‌کاری دوستان پایانی ندارد.

امروز مجددا در راستای مطامع گروهی و خلاف واقعیت مطلبی از دوستان انتشار یافت با عنوان «لحظه شماری ۲۰۰ هزار کارمند نفت برای رفتن زنگنه»! در اینجا قصد بنده بر این نیست که بخواهم از ماندن زنگنه دفاع کنم؛ اما در اینجا سوالاتی به وجود آمده است که: آقای عزیز! آیا شما نماینده ۲۰۰ هزار نفتی هستید؟‌ آیا شما می‌توانید ادعا کنید که حتی نماینده کارمندان جنوب هستید؟‌ نظرسنجی که از آن دم می‌زنید؛ کجاست؟‌ آیا مانند «جمعی از کارشناسان نفتی» تان نیست؟‌

در میان نفت آنگونه که افرادی چشم در راه رفتن زنگنه هستند؛ عده‌ای هم نگران نبودنش هستند. خصوصا در شرایط حساس کنونی که سیاست خارجی نفت می‌تواند نقش اساسی در سرنوشت کشور بازی کند. هر دو گروه هم توجیهات و تحلیل خود را دارند. از سویی، اگر قرار است هر زمان زنگنه به نفت نیاید و نباشد؛ مطمئنا بدنه آگاه نفت که فرق تصویر مار و نوشته مار را می‌دانند، ترجیح می‌دهند تا وزیری کاردان داشته باشند نه وزیری که از پیش سمت‌ها و مدیریت‌ها را برای بدست آوردن کرسی وزارت پیش‌فروش کرده باشد.

از این‌رو، ترجیح داشتن وزیر از دل نفت زمانی صدق می‌کند که شما از میان یک بدنه سالم اقدام به انتخاب فردی نمایید که ارتقا و رشدش در سازمان بر اساس شایستگی شخصی بوده باشد؛ نه وابستگی به گروه‌های غیرفنی مختلف. آنچنانکه که خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد کرده است، شرافت قلم را فدای منافع زودگذر نکنید.

دسته‌بندی‌ها

شخصیتها: 
۴۹