Advertisment قیمت نفت چه زمانی به اوج بازمی‌گردد؟ | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

قیمت نفت چه زمانی به اوج بازمی‌گردد؟

دکتر محمدحسین ادیب، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

 تا سال دو هزار میلادی امریکا به صورت جدی، کسری تراز نداشت و به عبارت دیگر صادرات امریکا معادل واردات این کشور بود؛ از سال ٢٠٠٠ تا سال ٢٠٠٨ کسری تجارت خارجی امریکا به مرور تا ٧٠٠ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. (کسری تجارت خارجی، کسری واردات نسبت به صادرات را نشان می‌دهد)

کسری تجارت خارجی امریکا از دوطریق جبران می‌شود:

الف-از طریق چاپ دلار بدون پشتوانه

چاپ دلار بیش از ظرفیت اقتصاد، تورم ایجاد می کند چه این دلار در داخل امریکا باشد چه در خارج امریکا، این دلار در هر جا که خرج شود، تورم ایجاد می‌کند

ب- ورود سرمایه خارجی راهکار دوم پرداخت کسری

بخشی از دلاربدون پشتوانه که با کسری تراز پرداختها از امریکا خارج میشود، مجددا به صورت سرمایه خارجی به امریکا باز می‌گردد.

استیگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد می‌نویسد طراحی اقتصاد جهانی به گونه ایست که مقصد نهائی عمده پس انداز ها در جهان، امریکاست لذا بخشی مهم از پس انداز جهانی مجددا به امریکا باز می‌گردد.به صورت صریح پس انداز جهانی، چیزی بیش از دلارهای بدون پشتوانه امریکا نیست.

امریکا از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣سیاست انبساط پولی داشت و از سال ٢٠١٣ به بعد سیاست انبساطی را رها کرد با ترک سیاست چاپ دلار، کسری واردات امریکا نسبت به صادرات یا باید متوقف شود یا باید قیمت نفت به شدت سقوط کند (زیرا ۵٠ در صد کسری امریکا به سبب واردات نفت است ) و یا باید ورود سرمایه خارجی به شدت افزایش یابد تا جبران چاپ اسکناس را بنماید در عمل با سقوط سنگین قیمت نفت و تشدید ورود سرمایه خارجی به امریکا، این کسری جبران شده است.

تشدید ورود پس انداز خارجی به امریکا، فقط با تشدید نا امنی در بقیه جهان ممکن است تشدید بحران در خاورمیانه و شرق اسیا دو عاملی است که خروج پس انداز ها در این مناطق و حرکت ان به سمت امریکا را مدیریت می‌کند

بنابراین، تا زمانی که امریکا به سیاست انبساطی پولی بازنگشته است؛ قیمت نفت حداقلی خواهد بود.

دسته‌بندی‌ها

۴۹