Advertisment پرتاب موشک زمین به زمین از کرمانشاه به سمت نیروهای داعش در سوریه | تازه‌های انرژی ایران

پرتاب موشک زمین به زمین از کرمانشاه به سمت نیروهای داعش در سوریه

۴۹