Advertisment آسیب‌شناسی عدالت‌خواهی جنبش دانشجویی | پایگاه خبری الف (الف) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

آسیب‌شناسی عدالت‌خواهی جنبش دانشجویی

هیچ فرد سیاسی که به دنبال رسیدن به قدرت است نمی‌تواند قبله عدالت‌خواهی دانشجو باشد. در این مسیر ممکن است دانشجو را نیز با خود همراه و گرفتار مسائل غیرصحیح کند که گرفتاری حقوقی آن موجب خسران تاریخی خواهد شد.

  1. صفحه اصلی