Advertisment رمان پدیده مدنی متعلق به تمدن جدید است | خبرگزاری کار ایران (ایلنا) | تازه‌های انرژی ایران

رمان پدیده مدنی متعلق به تمدن جدید است

سینا دادخواه می‌گوید: از دید من رمان در ذات خودش یک پدیده شهری است و با فرهنگ‌ شهر‌نشینی (urbanism) ارتباط دارد. مخصوصا در شهرهای بزرگ، کلان‌شهرها و متروپل‌ها این پدیده خیلی روشن وجود دارد.