Advertisment امام جمعه اصفهان: باید از جناح‌بندی‌ها و حزب‌بازی‌ها ترسید | سایت تحلیلی خبری عصر ایران (عصر ایران) | تازه‌های انرژی ایران

امام جمعه اصفهان: باید از جناح‌بندی‌ها و حزب‌بازی‌ها ترسید

چرا بوق‌های رسانه‌ای غرب خفه شده‌اند و حاضر نیستند از این قدرتنمایی عظیم خبری منعکس کنند؟ چون آن‌ها می‌ترسند. ۲۷ میلیون نفر در این نمایش قدرت حضور داشته‌اند که تاکنون تاریخ چنین همایش و حماسه‌ای را به خود ندیده است.