Advertisment آیا خاورمیانه جدیدی در راه است؟ | فرارو | تازه‌های انرژی ایران

آیا خاورمیانه جدیدی در راه است؟

نمی‌گویم با خاورمیانه جدیدی رو به رو نیستیم، ما همیشه با خاورمیانه جدید رو به رو هستیم. چرا که با تغییر شرایط سیاسی، اعتقادی، نظامی و اقتصادی، چهره کشورها عوض می‌شود. یعنی اگر عربستان درهای خود را باز کند تغییرات در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین ما همیشه در حال رو به رو شدن با خاورمیانه جدید هستیم. اما از سوی دیگر هم نباید فکر کنیم که این پایان کار است. چرا که ممکن است عقب گردهایی صورت بگیرد. مصر نمونه خوبی برای این موضوع است. آنها یک بار اسلام تند را آوردند اما کودتا شد و مردم از کودتا حمایت کردند. منظور این است که در دوره گذشته از حکومت مرسی خوشنود نبودند.