Advertisment مقایسه آماری ایران و مراکش؛ اسم کوچکتر، نتایج بزرگتر! | برنامه نود (نود) | تازه‌های انرژی ایران

مقایسه آماری ایران و مراکش؛ اسم کوچکتر، نتایج بزرگتر!

قرار گرفتن در گروه مرگ، طرفداران تیم ملی را ناامید کرده اما آمار نشان می‌دهد حداقل در بازی اول، ایران شانس بالایی برای امتیاز گرفتن از مراکش دارد.