رفتن به محتوای اصلی

آنچلوتی: از مربیگری در سری آ استقبال می کنم؛ تعداد تیم های کالچو باید کاهش یابد

سرمربی پرافتخار ایتالیایی می خواهد به مربیگری در رده باشگاهی ادامه دهد.

  1. صفحه اصلی