رفتن به محتوای اصلی

یوپ هاینکس: همچون مسی و بارسلونا ۲۰۱۳، نیمار را نیز متوقف خواهیم کرد

هاینکس امیدوار است که بتوانند نیمار را از کار بیاندازند.

  1. صفحه اصلی