رفتن به محتوای اصلی

راهکار تراکتورسازی برای خرید بازیکن بیش از سهمیه قانونی

باشگاه تراکتورسازی قصد دارد در نیم فصل بیش از سهمیه قانونی بازیکن جذب کند.

  1. صفحه اصلی