Advertisment ایده‌های کاربردی برای آماده کردن اتاق نوزاد | سایت اینترنتی تابناک باتو | تازه‌های انرژی ایران

ایده‌های کاربردی برای آماده کردن اتاق نوزاد

در این میان، آن چیزی که در بیشتر موارد نادیده گرفته می‌شود، در دسترس بودن وسایل نوزاد برای یک مادر تازه کار است. نوزادی را تصور کنید که در خارج از وقت پیش بینی شده، لباس‌های خود را کثیف کرده است و با گریه کردن، از اطرافیان می‌خواهد که او را از شر این لباس‌های کثیف راحت کنند و حالا مادر تازه کاری که در کشوها و کمدها به دنبال لباس، پوشک و دیگر وسایل تعویض کودک است.