Advertisment رکورد شکستن گردو با یک دست | سایت اینترنتی تابناک باتو | تازه‌های انرژی ایران

رکورد شکستن گردو با یک دست

مرد چینی رکورد شکستن گردو با یک دست را که پیش از این جوان هندی با شکستن ۲۱۲ گردو در یک دقیقه کتاب گینس ثبت کرده بود، شکست.