Advertisment مانیفست ایران برای سرمایه‌گذاران | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران

مانیفست ایران برای سرمایه‌گذاران

سازوکار جذب سرمایه‌های خارجی در ایران از سوی متولیان وزارت اقتصاد بررسی شد. متولیان این بخش بر این باورند که قانون جذب پول خارجی که بازبینی آن در سال ۸۱ در کشور انجام شد دارای فراز و فرودهایی است که نیاز به اصلاح دوباره دارد؛ فراز و فرودهایی که منجر شده تصمیم‌سازان اقتصادی در راستای شتاب بخشیدن به جذب سرمایه خارجی، قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی را به‌روزرسانی کنند.