Advertisment عارضه اشباع‌شدگی در صنعت | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران

عارضه اشباع‌شدگی در صنعت

تعدد غیرضروری واحدهای صنعتی در رشته‌های فعالیت‌های مختلف را می‌توان یکی از عارضه‌های تولید در کشور دانست؛ عارضه‌ای که از سوی فعالان بخش خصوصی نیز تایید شده است.