Advertisment دوگانگی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران

دوگانگی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور روسای شوراها و اتاق‌های مشترک از دوگانگی ایجاد شده در مورد اعزام و پذیرش هیات‌ها که از سوی بخش‌خصوصی و سازمان توسعه تجارت انجام شده نیز انتقاد کرد و گفت که اتاق در این باره با دولت مذاکره می‌کند.