در این خصوص و با توجه به فقدان پرواز مستقیم بلگراد - تهران، هواپیمایی ترکیش برای تسهیل آمد و شد شهروندان ایرانی اقدام به برقراری این خط پروازی کرده است. هواپیمایی ترکیش که بزرگ‌ترین خط هوایی جهان است، در سال‌های پیش از تحریم و در دوران پساتحریم، خدمات متنوعی به شهروندان ایرانی برای تسهیل سفرهایشان ارائه کرده است.