Advertisment پنج تاوان مداخله قیمتی | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران

پنج تاوان مداخله قیمتی

حد و مرز مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری و قوانین مصوب در این رابطه از ماهیت متضادی در این امر حکایت دارد و به عاملی ناسازگار در کسب و کار بدل شده است.