Advertisment چند نکته در جذب سرمایه خارجی | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران

چند نکته در جذب سرمایه خارجی

بدون تردید نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ‌کشورها به‌خصوص کشورهای در حال توسعه غیرقابل‌انکار بوده و سرمایه‌گذاری خارجی با ترکیب مناسب نیروی کار متخصص با فناوری‌های جدید، می‌تواند موجب تحرک بیشتر بخش‌های تولیدی، صنعتی و رونق تجارت، بهبود رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور شود.