Advertisment آب، پرریسک‌ترین مساله در تجارت جهانی | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران

آب، پرریسک‌ترین مساله در تجارت جهانی

بسیاری از تحلیلگران خاورمیانه «آب» را اولین قربانی تغییرات آب و هوایی می‌دانند؛ تغییراتی که جنگ آب را به همراه خواهد داشت و به این طریق عبور از این چالش در دستور کار کشورهایی قرار گرفته که با چالش آب مواجه هستند.