Advertisment قیمت خانه‌ در مناطق مختلف تهران+ نمودار | پایگاه خبری الف (الف) | تازه‌های انرژی ایران

قیمت خانه‌ در مناطق مختلف تهران+ نمودار

گران‌ترین مسکن در شهر تهران به منطقه ۱ با متری ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و ارزان ترین به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان تعلق دارد.