Advertisment گرانی در ایران چند برابر دنیاست؟ | پایگاه خبری الف (الف) | تازه‌های انرژی ایران

گرانی در ایران چند برابر دنیاست؟

بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده توسط بانک جهانی، نشان می‌دهد قیمتها در ایران، چند برابر میانگین دنیا رشد دارد.