رفتن به محتوای اصلی

بودجه عمرانی در سال آینده چقدر است؟

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بودجه سال آینده ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی کشور اختصاص داده شد.

  1. صفحه اصلی